vum-logo-header-BG

Програмата на Висше училище по мениджмънт “Международен бизнес и мениджмънт” има за цел да изгражда хора със стратегическо мислене, с визия и подход към международния бизнес!

Висше училище по мениджмънт е сред водещите образователни институции,  предлагащи образователна програма по международен бизнес и мениджмънт в България. Обучението е изцяло на английски език, а при дипломирането си студентите получават две дипломи – българска от ВУМ и британска от нашия стратегически академичен партньор Cardiff Metropolitan University, UK.

Програмата изгражда лидери, способни да дискутират икономически, културни, етични и социални въпроси, свързани с международния бизнес и да предлагат политики по отношение на корпоративната социална отговорност. Студентите придобиват важни теоретични знания в областта на икономическите, управленските и поведенческите науки, финанси, човешки ресурси, маркетинг и предприемачество, информационни технологии, бизнес иновации, бизнес етика, административна култура и други. Базираните на конкретни проблеми и случаи обучителни техники, които се прилагат по време на курса на обучение, са свързани с действителната бизнес практика и водят до изграждане на креативност и новаторско мислене при решаване на практически казуси.

Тази програма ще развие способността Ви да преценявате международните инвестиции, интеркултурните организации и тяхната интеграция както в локален контекст, така и в глобалната финансова система.

ВУМ има богата и разнообразна мрежа от международни партньори, където нашите студенти могат да проведат предвидения в учебния план задължителен практически стаж. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна бизнес реализация.

Завършването на програмата по международен бизнес и мениджмънт дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности, както в България, така и в чужбина. Обучението в тази специалност създава възможност за професионална реализация в управлението на малки и средни предприятия, заемане на мениджърски позиции в области като стратегически мениджмънт и маркетинг, международно бизнес планиране, човешки ресурси, бранд мениджмънт, продажби, финанси и редица други сфери на световния бизнес. Успешно завършилите студенти ще бъдат подготвени за широк обхват от позиции, например мениджър по маркетинг и комуникации, мениджър продажби, пазарен анализатор, ръководител проекти, специалист човешки ресурси и други.

ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.

✅ Ако имате въпроси, пишете ни на admissions@vum.bg;

✅ При нужда от консултация, обадете ни се на 0885 398663;

✅ И не се колебайте! Кандидатствайте онлайн на www.vum.bg.

By Admin