vum-logo-header-BG

Прехвърляне

Прехвърляне във Висше училище по мениджмънт

Като най-доброто българско бизнес училище, ВУМ е еталон за отзивчивост и адаптивност към нуждите на студентите. Нашите програми за придобиване на висше образование са гъвкави спрямо студенти, които:

  • се прехвърлят от други университети;
  • са преустановили обучението си в различна област в друг университет и биха искали да получат втори шанс за придобиване на висше образование при нас;
  • са получили професионално образование или са изкарали дистанционен курс на обучение след приключване на средното си образование и биха искали да придобият образователно-квалификационна степен на висшето образование;
  • нямат възможност да присъстват на всички занятия;
  • трябва временно да преустановят следването си и да съберат допълнителни средства, след което да продължат своето обучение във ВУМ.

Дълбоко сме убедени, че всеки бъдещ студент заслужава шанс и възможност безпроблемно да завърши желаната програма за придобиване на висше образование. ВУМ помага на студентите да постигнат оптимален баланс между работа, учене и личен живот.

Нуждаете се от съвет?