vum-logo-header-BG

Стипендии и такси

Придобиването на университетска степен в международно признато бизнес училище може да се окаже трудно от финансова гледна точка за много амбициозни, упорити и надарени бъдещи студенти. Ние във Висше училище по мениджмънт смятаме, че мотивацията и желанието за развитие трябва да бъдат насърчавани.

Ето защо ние се опитваме да поддържаме достъпни такси за обучение. Освен това сме предвидили и редица възможности за финансова подкрепа – стипендия за новоприети студенти, стипендия за отлични резултати, стипендия за извънкласни занимания и спортни постижения.

Scholarships-funding-EN

Бакалавърски програми

sand-clock-EN-scholarships

Продължителност на обучението 6 – 8 семестъра

calendar-EN-scholarships

Начална дата: Отомври/Февруари

location-EN-scholarships

Кампуси: Варна, Добрич, София

Магистърски програми

sand-clock-EN-scholarships

Продължителност на обучението: 3 – 4 семестъра*

calendar-EN-scholarships

Начална дата: Октомври

location-EN-scholarships

Кампуси – Варна

*В зависимост от професионалното направление на бакалавърската програма и броя кредити

Scholarships-funding-secound-image-EN

Ние във Висше училище по мениджмънт вярваме, че мотивацията и стремежът към развитие трябва да бъдат насърчавани.

Всеки студент във Висше училище по мениджмънт има възможността да получава стипендия в размер от 1000 до над 4000 лева годишно (според условията на МОН и Европейски Социален Фонд), в зависимост от резултата при кандидатстване и успеха по време на обучение във ВУМ. ВУМ предлага два основни вида стипендии – за кандидат-студенти и за редовни студенти.

Такси за обучение

bachelor-EN-money-fees

Такса за обучение в бакалавърска програма*:
*С обучение на английски език

1500 € на семестър

 

bachelor-EN-money-fees

Такса за обучение в бакалавърска програма по*:
• Хранителни технологии в кулинарните изкуства
• Педагогика на обучението по хотелиерство и ресторантьорство
• Педагогика на обучението по икономика и мениджмънт
*С обучение на български език

750 € на семестър

 

 

masters-fees-EN-VUM

Такса за обучение в магистърска програма по*:
• Борба с корупцията и конфликта на интереси
*С обучение на български език

450 € на семестър
За завършилите в професионално направление, различно от икономика, има допълнителен семестър с такса 350 €

bachelor-EN-money-fees

Такса за обучение в магистърска програма по бизнес администрация (MBA):

1500 € на семестър (3 семестъра)

bachelor-EN-money-fees

При необходимост от 4-ти семестър*
*В зависимост от направлението на бакалавърската програма

900 €

Standart-fees-EN-VUM

При необходимост от 4-ти семестър*
*В зависимост от направлението на бакалавърската програма

900 €

Standart-fees-EN-VUM

Апликационна такса

Семестриална регистрационна такса

100 € (еднократно)
50 за граждани на ЕС и ЕИП/450 за граждани на страни извън ЕС и ЕИП

bachelor-EN-money-fees

Регистрационна такса за британска диплома на Cardiff Metropolitan University за бакалавърска програма

450 € на семестър (през 3-та година от обучението)

masters-fees-EN-VUM

Регистрационна такса за британска диплома на Cardiff Metropolitan University за магистърска програма

450 € на семестър (за 3 семестъра)

Стипендии