vum-logo-header-BG

Рейтинги

Ориентирането към университет с доказани постижения в дадена научна област и радващ се на високо признание в съответния регион е от съществена важност при избора на учебно заведение. ВУМ е най-доброто висше училище в своята област в региона.

Международни рейтинги

No.1 в света по мобилност на студентите

Независимата международна рейтингова система U-Multirank сравнява над 1700 учебни заведения в цял свят. ВУМ е класиран на първо място в света по отношение на мобилността на студентите в продължение на три последователни години.

No. 14 в света за магистърска програма по международен туризъм

Магистърската програма по международен туризъм на ВУМ е класирана на 14-то място в света в класацията Eduniversal Best Masters.

Eduniversal-logo-EN.png
No. 3 за Магистърска програма по бизнес администрация за Източна Европа

През 2022 г. магистратурата по бизнес администрация на ВУМ е в Топ 3 за Източна Европа в класацията на Eduniversal Best Masters.

Eduniversal-logo-EN.png
№12
No. 12 за Магистърска програма по международно хотелиерство и управление на туризма за Източна Европа

През 2024 г. магистърска програма по международно хотелиерство и управление на туризма за Източна Европа Топ 12 за Източна Европа в класацията на Eduniversal Best Masters.

Eduniversal-logo-EN.png
QS University Rankings EECA 2022 рейтинг

ВУМ е класиран в ТОП 300 на най-добрите университета в Европа и Централна Азия.

Академичната класация на световните университети

ВУМ е класиран в ТОП 300 в категорията "Международен туризъм " на Академичната класация на световните университети за 2022 г.

Сред ТОП 300 най-добрите бизнес университети в света

На база броя на публикациите на преподаватели и студенти на ВУМ.

Български рейтинги

„Рейтинг на българските висши училища“ – Министерство на образованието и науката

No.2 в областта на администрацията и управлението

ВУМ е класиран на второ място в областта на администрацията и управлението сред всички български университети според класацията на българските висши учебни заведения.

No. 3 в областта на туризма

ВУМ е класиран на трето място в областта на туризма сред всички български университети според класацията на българските висши учебни заведения.

Акредитация