vum-logo-header-BG

Рейтинги

Рейтинги

Ориентирането към университет с доказани постижения в дадена научна област и радващ се на високо признание в съответния регион е от съществена важност при избора на учебно заведение. ВУМ е най-доброто висше училище в своята област в региона.

Международни рейтинги

ranking-3-EN

ВУМ е удостоен с наградата „3 палми за отлично представяне“ сред бизнес училищата в Източна Европа

Eduniversal-logo-EN
ranking-4-EN

Място за MBA програма в Източна Европа, според Best-Masters.com

Eduniversal-logo-EN
ranking-8-EN

Място по критерий за общ мениджмънт в Източна Европа, според Best-Masters.com

Eduniversal-logo-EN
ranking-14-EN

Място в света за магистърска програма специалност „Международен мениджмънт на хотелиерството и туризма“, според Best-Masters

Eduniversal-logo-EN
ranking-1-EN

ВУМ е 1 от 3-те български университета в световната класация на World University Rankings за 2022г.

The-world-university-rankings-logo-EN

Рейтинги според U-multirank

1-во Място според U-Multirank по критерии:
Качество на учебен материал, Международна ориентация. Възможността за обучение в чужбина, Студентски стажове

1-во Място според U-Multirank по критерии:
Завършващи студенти, Научни публикации, Студентска мобилност, Чуждоезични програми

1-во Място в света според класацията на
U-Multirank По критерий “Мобилност на студенти”

ranking-vum-thimbs-up-EN

* 1-во място според U-Multirank сред 500 университета в света, по група критерии: Завършващи студенти (степен бакалавър), завършващи студенти (степен магистър), качество на класовете и на преподаването, международна ориентация на бакалавърски програми, международна ориентация на магистърски програми, възможности за обучение в чужбина, студентски стажове в региона.
Информация за Multirank

Български рейтинги

„Рейтинг на българските висши училища“ – Министерство на образованието и науката

ranking-1-bulgaria-EN

Според направената класация за висши училища в България, Висше училище по мениджмънт (ВУМ) заема първо място според следните показатели:

Индекс на цитируемост по научна област (Scopus) в направления „Администрация и управление“ и „Туризъм“ Индекс на цитираемост по научна област (Web Science) в направление „Туризъм“ Среден брой цитирания на документи в направление „Туризъм“ Учебна площ, направление „Туризъм“

ranking-2-bulgaria-EN

Според направената класация за висши училища в България, Висше училище по мениджмънт (ВУМ) заема второ място според следните показатели:

Чуждестраните студенти в направление „Администрация и управление“ Статии в научни списания (Web of Science), Направление „Туризъм“ Общо средства за НИД на студенти в направление „Администрация и управление“ Научни изследвания в направление „Администрация и управление“ Среден брой цитирания на докумнети (Scoups), направление „администрация и управление“

ranking-vum-system-balgaria-EN

Безработица сред завършилите – 0,45% във ВУМ при 2,36% средна стойност за професионалното направление в страната

ranking-vum-system-balgaria-EN

Облагаем доход на завършилите – 3748 лв. във ВУМ при 1903 лв. средна стойност за професионалното направление в страната

ranking-vum-system-balgaria-EN

Приложение на придобитото висше образование и реализация по призвание – 64,33% във ВУМ при 43,32% средна стойност за професионалното направление в страната