vum-logo-header-BG

Алумни

Алумни

Нашите студенти са нашата гордост!

Екипът на Висше училище по мениджмънт помага на студентите да направят правилния избор за обучението си, да планират правилно обогатяването на знанията и уменията си, както и да изберат възможно най-добрия път за кариерно развитие след дипломирането си.

Кариерният Център към ВУМ е винаги насреща за подкрепа и консултации, за оценка и кариерно ориентиране. Свържете се с нас.

Правилник за устройството и дейността на алумни асоциацията