vum-logo-header-BG

Нашите преподаватели

Фактът, че ВУМ насърчава развитието на своите преподаватели, че успява да ги задържи в дългосрочен план и че подкрепя професионалните им постижения, свидетелства за визионерския поглед и уникалността на Училището.В дисциплините „Маркетинг“, „Организационно поведение“, „Културни различия“, „Хотелиерство и туризъм“ и редица други Вие ще се срещнете с известни и признати в цяла Европа преподаватели.

ВУМ се ръководи от доц. д-р Тодор Радев, известен като един от първите и все още малкото български предприемачи в сферата на висшето образование, със своя принос в модернизирането на българското висше образование и постоянния си стремеж да подпомага по всякакъв начин развитието на млади изследователи и предприемачи.

Доц. д-р Тодор Радев

Ректор на Висше училище
по мениджмънт

Академични степени:

Доктор по икономика, Научна степен „доцент”, Икономически институт на БАН, гр. София, България, 1990г.
Доктор по икономика, Икономически институт на БАН, гр. София, България, 1990г.
Магистърска степен по Политическа икономия, Университет Санкт Петербург, Русия, 1980г.
Бакалавърска степен по Икономичска социология, Университет за национално и световно стопанство, София, Българияр, 1976
Дисциплини на преподаване на български и английски език:
Икономика
Бизнес среда
Човешки ресурси

Проф. д-р Станислав Иванов

Заместник-ректор по научноизследователска дейност във Висше училище по мениджмънт

Email: stanislav.ivanov@vumk.eu

Академични степени:

Доктор по Икономика на туризма, Икономически университет – Варна, България, 2005
Магистърска степен по Туризъм, Икономически университет – Варна, България, 2001
Бакалавърска степен по Финанси, Икономически университет – Варна, България, 2001
Бакалавърска степен по Международен туризъм, Икономически университет – Варна, България, 2000

Проф. д-р Станислав Иванов е основател и главен редактор на две академични списания: European Journal of Tourism Research и Robonomics: The Journal of the Automated Economy. През 2021 и 2022 г. проф. Иванов бе включен сред ТОП 2% на изследователите в света по критерии публикации и цитирания през предходната година. В MBA програмата той преподава Оперативен мениджмънт и Изследователски методи. Двете му страсти са роботите и "Междузвездни войни".
 
„В MBA програмата студентите се учат как да прилагат теорията в бизнес практиката. Те разбират, че успехът в бизнеса изисква систематично мислене, усърдие, етика и вдъхновение. Частичната работа не издържа на натиска на пазара. Или действат, или не. Няма място за опити.“

Проф. д-р Веселин Благоев

Зам. ректор на Висше училище по мениджмънт

Email: blagoev@iuc.bg

Академични степени:

Докторска степен по Маркетинг, Технически университет, София, България
Магистърска степен по Икономика, организация и управление на машиностроителното производство, ТУ, София, България
Магистърска степен по Приложна математика, ТУ, София, България

д-р Виолина Рачева

Ръководител катедра Маркетинг

Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM

Email: violina.ratcheva@vumk.eu

Дисциплини на преподаване:

Management
Entrepreneurship
International Business Management
Strategic management

Доц. д-р Мая Иванова

Ръководител катедра Туризъм

Преподавател в следните специалности: IHM, ITM & MSc IHTM

Email: maya.ivanova@vumk.eu

Компетенциите и изследователските интереси на д-р Мая Иванова включват управление на туризма, въздушен транспорт, туристически посредници, икономика на платформите, хотелски вериги, споделена икономика. Доц. Иванова е Сътрудник на главния редактор към European Journal of Tourism Research, като също така е член на редакционната колегия на списание Tourism Management Perspectives.
 
Със своя десет годишен опит като туроператор и сертифициран инструктор на IATA/UFTAA Мая Иванова познава в дълбочина авиационния сектор, туристическите посредници и като цяло туристическия бизнес. Благодарение на широкия си практически опит тя продължава да работи като консултант и обучител в туризма
Доц. Иванова активно участва в множество международни проекти като експерт, консултант или преподавател. Последните такива проекти са: The Next Tourism Generation www.nexttourismgeneration.eu, PANTOUR, PROEXTOUR, CULINART www.culinart-europe.eu, Nex2Work, HELIX: Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan-Mediterranean Region.
 
„Туризмът е пътуване, общуване с различни хора и култури, забавления и интересни ситуации. Но също така туризмът е дълги смени, да работиш, когато другите почиват и да успяваш винаги да си приветлив. Предизвикателство или приключение, туризмът за мен е преди всичко страст! Тази любов и отдаденост към професията са най-важният урок за студентите.“

Веселин Заимов

Лектор и ръководител катедра Софтуерно инжинерство

Email: vessoz@gmail.com 

Образование: Магистър по математика от Софийския университет

Веселин Заимов е представител на ИТ сектора, специализиран в сферата на софтуерното инженерство. Известен е с мотивиращите лекции и обучения по програмиране, които инициира и организира за ученици от средните училища в Североизточна България. Освен основната си дейност на програмист, консултант и ръководител в ИТ бизнеса, той е и преподавател и програмен директор на програмата „Софтуерно инженерство“ във Висше училище по мениджмънт-Варна, където подготвя бъдещото поколение програмисти за реална работна среда, давайки им практическите умения, така търсени в съвременния свят.

След повече от 25 години в софтуерната индустрия като разработчик, архитект и мениджър Веселин Заимов променя целта си да създава софтуерни специалисти, а не софтуер.

"Създаването на добър софтуер е наука и изкуство, страст, а не просто професия."

Ас.инж. Ирина Петкова

Програмен директор на кулинарните програми за университет Кардиф Метрополитън

Преподавател в следните специалности: IHM, IBM и ITM

Email: irina.petkova@vumk.eu

Академични степени:

Магистърска степен по „Технология на продуктите за обществено хранене“, ВИХВП, Пловдив
Преподавател по – Управление на човешките ресурси, Кариерно развитие, Ресторантьорство – международно управление, Управление на ресторанта, Управление и организиране на специални събития, Хотелски софтуер, Хотелска практика и др. Разработка и съставяне на модулни книги и документация.

Шеф Хю Бутен

Директор на Институт по кулинарни изкуства и главен шеф-инструктор

Email: hboutin@vum.bg

 

Проф. д-р Димитрина Каменова

Преподавател в следните специалности: ММ и МУХТ

Email: dimakam@abv.bg

Дисциплини на преподаване на английски и български език:

Бизнес комуникации
Управление на човешките ресурси
Мениджмънт
Предприемачество
Управление на проекти
Организационно поведение
Лидерство и ръководство
Мениджърска компетентност
Стратегически мениджмънт

Проф. Михаил Минков

Преподавател в следните специалности: IBM, MBA, MSc IHTM

Email: minkov@iuc.bg

Академични степени:

Докторска степен по Социална антропология, Софийски Университет, София, България, 2010
Магистърска степен по лингвистика, Софийски университет, София, България, 1988

д-р Нина Златева

Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM, HCA и MBA

Email: nina.zlateva@vumk.eu

Д-р Нина Златева е академичен директор във ВУМ и преподава в различни модули, като: Маркетинг, Международен и глобален маркетинг, Потребителско поведение: познаване на потребителя, Управление на хора и мултикултурни пазари и Брандинг&Реклама.
 
Нина Златева има осем години опит в адаптирането на презентации, за да достигне до студенти с различен произход, обучаващи се, както в бакалавърски, така и в магистърски специалности. Нейна страст са наистина ангажиращите лекции и е известна с прилагането на иновативни методи на преподаване, с цел привличане интереса на студентите.
 
Нина Златева завладява студентите с интересните си лекции с полезни помощни материали и ориентирано към детайлите управление на класната стая и е посветена на индивидуалното развитие и успех на студентите.
 
 "Сферата на международния бизнес и мениджмънт е изключително динамична, съсредоточена върху компаниите, които разширяват своите бизнес операции в чужбина и предлага една от най-доходоносните възможности за кариера в момента. Включените дисциплини изследват теоретичните и практическите аспекти на управлението на международните бизнес операции, като същевременно се занимават с мултикултурни, многонационални и глобални въпроси за управление на разширяването на бизнеса извън вътрешния пазар. Има силен фокус върху корпоративната социална отговорност и върху етичните предизвикателства, пред които е изправен бизнесът днес.“

доц. Ина Станоева

Преподавател в следните специалности: IHM и IBM

Email: ina.stanoeva@vumk.eu

Академични степени:

Доцент по маркетинг и мениджмънт, 2022

Сертификат на университета Кеймбридж за преподаване на английски език, 2021 г.

Доктор по Социално управление, Икономически университет – Варна, 2015
Магистър по Мениджмънт, Икономически университет – Варна, 2009
Бакалавър по Стопанско управление, Икономически университет – Варна, 2008
Професионална квалификация по Журналистика, Икономически университет – Варна, 2011
Професионална квалификация по Педагогика, Висше училище по Мениджмънт – Варна, 2016

Доц. д-р Ина Станоева е преподавател в областта на маркетинга и мениджмънта. Владее български, английски, италиански, руски и испански език. Работила е в САЩ в продължение на 4 месеца. Има повече от 30 публикации в областта на маркетинга и мениджмънта на сценичните изкуства, мениджмънта на модни и луксозни компании, медиен и образователен мениджмънт, които са публикувани в български и чуждестранни научни списания. Някои от статиите й са били част от списъка на десетте най-добри SSRN в областите ARTRN и EDURN 7 пъти в периода 2021-2023 г. Тя е рецензент в 3 научни списания - "Авангардни научни инструменти в управлението", "Arts and the market" и Journal of Pedagogy and Educational Management. Обича да преподава на студенти от различни държави и да научава повече за техните култури.

Доц. Станоева е автор и на книгата "Интегрирани маркетингови комуникации в сценичните изкуства", 2021 г., Варна: Висше училище по мениджмънт, Варна

д-р Диян Димов

Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM, MBA, HCA
 
 

Д-р Диян Димов е преподавател в областта на счетоводството и финансите с международен академичен опит, включващ бакалавърска степен по бизнес администрация от City University of Seattle, магистърска степен по бизнес администрация, както и докторска степен от Cardiff Metropolitan University. Преподава няколко различни модула, сред които inance, Managerial Accounting, Accounting for Decision Makers, и Management of Finance.


Започва работа като преподавател на непълно работно време във Висшето училище по мениджмънт през 2012 г., а през 2013 г. е повишен в преподавател на пълно работно време. Той има опит в прилагането на теорията на практика, тъй като повече от десетилетие се занимава със семеен бизнес (www.fincombg.com), като му помага да се разраства непрекъснато през годините.

 
 

Доц. д-р Силвена Денчева

Преподавател в следните специалности: IHM, ITM, IBM, MBA и MSc IHTM

Email: silvena.dencheva@vumk.eu

Академични степени:

Докторска степен по Социално управление
Магистърска степен по Стопанско управление, Икономически Университет – Варна, Варна, София

Изследователски интереси:
Електронна търговия, Управление на връзките с потребителите

Доц. д-р Недка Димитрова

Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM и SE

Email: neda_dimitrova@vumk.eu

Доц. д-р Недка Димитрова е преподавател, ориентиран към резултати, с богат опит, специализиран в области като междукултурна и бизнес комуникация, планиране на кариерата и английски език за специфични цели. Тя притежава докторска степен по културна лингвистика и магистърска степен по англицистика и масови комуникации. Основните й области на интерес и експертиза се въртят около междукултурната комуникация, със специален фокус върху културните различия и тяхното влияние върху мисленето и стиловете на учене в мултикултурния образователен и бизнес контекст.

Доц. д-р Недка Димитрова се стреми да гарантира, че всички студенти имат равни възможности да изразяват своите ценности и убеждения, независимо от тяхната раса, националност или религия. Нейната основна професионална цел е да даде възможност на чуждестранните студенти да развиват независимо мислене и себеизразяване.

Тя активно търси интердисциплинарни връзки с различни предмети от програмата и прилага методики на преподаване, ориентирани към учениците, за да стимулира социалното, емоционалното и интелектуалното им развитие, като възпитава глобални компетентности и стратегически умения в студентите, отчитайки индивидуалните им стилове на учене и изисквания.

Посветена на това да бъде в крак с най-новите идеи, методи и тенденции във висшето образование, доц. д-р Недка Димитрова, д.м.н., активно участва в дейности, които повишават нейните професионални умения и знания. Тези дейности включват участие в курсове за повишаване на квалификацията на преподавателите, преподавателски мобилности по програма "Еразъм+" в различни международни висши училища, практически обучения и участие в множество проекти на ЕС като лектор или обучител.

Калоян Костадинов

Преподавател в следните специалности: IHM, ITM & IBM

Email: koko_sp@vumk.eu

Дисциплини на преподаване на английски и български език:

IAB
IBCD
Modern Foreign Language, Culture and Society

доц. Анастасия Мостова

Преподавател в следните специалности: Marketing

Email: anastasiia.mostova@vumk.eu 

Брус Уитфийлд

Преподавател в следните специалности: Enterpreneurship, Organizational Behavior

Email: bruce.whitfield@vumk.eu

Роден в Лос Анджелис, Брус Уитфийлд живее в Европа през последните десет години и преподава в множество университети в Европа и Азия. По професия е адвокат по бизнес сделки, като благодарение на нея е работил и живял на повече от 20 държави по света. Той има докторска степен по право и бакалавърска степен по бизнес администрация.

Водил е курсове по международен бизнес, търговско право и интелектуална собственост, като в тези области са изследователските му интереси. Активно участва в няколко програми за предприемачество в Европа.

Шеф Калоян Колев

Шеф-инструктор в Институт по кулинарни изкуства

Email: kaloyan.kolev@vum.bg

 

 

 

 

Шеф Станислав Кубарев

Шеф-инструктор в Институт по кулинарни изкуства

Email: stas.kubarev@vum.bg

 

academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
Todor Radev - Rector
vum-logo-header-BG
Ректор на Висше училище
по мениджмънт
Доц. д-р Тодор Радев

Академични степени:

Доктор по икономика, Научна степен „доцент”, Икономически институт на БАН, гр. София, България, 1990г.
Доктор по икономика, Икономически институт на БАН, гр. София, България, 1990г.
Магистърска степен по Политическа икономия, Университет Санкт Петербург, Русия, 1980г.
Бакалавърска степен по Икономичска социология, Университет за национално и световно стопанство, София, Българияр, 1976
Дисциплини на преподаване на български и английски език:
Икономика
Бизнес среда
Човешки ресурси

Преподаватели
Veselin Blagoev
vum-logo-header-EN
Зам. ректор, Висше училище по мениджмънт
Проф. д-р Веселин Благоев

Академични степени:

Докторска степен по Маркетинг, Технически университет, София, България
Магистърска степен по Икономика, организация и управление на машиностроителното производство, ТУ, София, България
Магистърска степен по Приложна математика, ТУ, София, България

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
Stanislav Ivanov
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM, MBA & MSc IHTM
Проф. д-р Станислав Иванов

Академични степени:

Доктор по Икономика на туризма, Икономически университет – Варна, България, 2005
Магистърска степен по Туризъм, Икономически университет – Варна, България, 2001
Бакалавърска степен по Финанси, Икономически университет – Варна, България, 2001
Бакалавърска степен по Международен туризъм, Икономически университет – Варна, България, 2000

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
stanisla-ivanov-EN
Mikhail Minkov
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: IBM, MBA, MSc IHTM
ПРОФ. Михаил Минков

Академични степени:

Докторска степен по Социална антропология, Софийски Университет, София, България, 2010
Магистърска степен по лингвистика, Софийски университет, София, България, 1988

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
Silvena Dencheva
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: IHM, ITM, IBM, MBA и MSc IHTM
Доц. д-р Силвена Денчева

Академични степени:

Докторска степен по Социално управление
Магистърска степен по Стопанско управление, Икономически Университет – Варна, Варна, София

Изследователски интереси:
Електронна търговия, Управление на връзките с потребителите

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
silvena-dencheva-EN
Dimitrina Kamenova
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: ММ и МУХТ ПРОФ. Д-Р Димитрина Каменова

Дисциплини на преподаване на английски и български език:

Бизнес комуникации
Управление на човешките ресурси
Мениджмънт
Предприемачество
Управление на проекти
Организационно поведение
Лидерство и ръководство
Мениджърска компетентност
Стратегически мениджмънт

Academics
envelope-for-academics-EN
dimitrina-kamenova-EN
Svetlana Boqdjieva
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: Софтуерни системи и технологии
ДОЦ. Светлана Бояджиева

Академични степени:

Гл. ас. д-р по Информатика, Шуменски университет „Еп. К. Преславски”, България, 2010
Магистърска степен „Инженер-системотехник”, специалност „Ситеми за автоматизирано проектиране”, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ), Русия, 1994

Academics
envelope-for-academics-EN
Maya Ivanova
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: IHM, ITM & MSc IHTM
ДОЦ. Д-Р Мая Иванова

Дисциплини на преподаване на английски и български език:

Hotel Operations Management
International Hotels Development and Management
Tour Operators and Travel Agents
Introduction to Hospitality and Tourism
Internship
Summer Internship

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
maya-ivanova-EN
Stanimir Andonov
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: Маркетинг
Д-Р Станимир Андонов

Академични степени:

Докторска степен по Маркетинг

Aвтор на книгата „Маркетингово позициониране – теория, практика и изследвания“, изд. „Изток-Запад“, 2014 год. – най-продаваната бизнес книга от български автор за 2015 г.
Aвтор и на електронната книга Levels of Product Differentiation in the Global Market – продавана от amazon.com
Член на Българската Асоциация по Маркетинг
Пълноправен член на American Marketing Association

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
stanimir-andonov-EN
Dian Dimov
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM, MBA, HCA
AС. Диян Димов

Академични степени:

Бакалавър по Бизнес Администрация
Магистър по Бизнес Администрация

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
dian-dimov-EN
Violeta Racheva
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM
Д-Р Виолина Рачева

Дисциплини на преподаване:

Management
Entrepreneurship
International Business Management
Strategic management

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
violina-racheva-EN
Nina Zlateva
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM, HCA и MBA
Д-Р Нина Златева

Дисциплини на преподаване:

International and Global Marketing
Marketing
Business Planning and Marketing Strategy
Marketing
Elective module: Buyer Behaviour and Relationship Marketing

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
nina-zlateva-EN
Ina Stanoeva
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: IHM и IBM
Д-Р Ина Станоева

Академични степени:

Доктор по Социално управление, Икономически университет – Варна, 2015
Магистър по Мениджмънт, Икономически университет – Варна, 2009
Бакалавър по Стопанско управление, Икономически университет – Варна, 2008
Професионална квалификация по Журналистика, Икономически университет – Варна, 2011
Професионална квалификация по Педагогика, Висше училище по Мениджмънт – Варна, 2016

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
Kaloqn Kostadinov
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: IHM, ITM & IBM
Калоян Костадинов

Дисциплини на преподаване на английски и български език:

IAB
IBCD
Modern Foreign Language, Culture and Society

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
kaloqn-kostadinov-EN
Irina Petkova
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: IHM, IBM и ITM
AС. Ирина Петкова

Академични степени:

Магистърска степен по „Технология на продуктите за обществено хранене“, ВИХВП, Пловдив
Преподавател по – Управление на човешките ресурси, Кариерно развитие, Ресторантьорство – международно управление, Управление на ресторанта, Управление и организиране на специални събития, Хотелски софтуер, Хотелска практика и др. Разработка и съставяне на модулни книги и документация.

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
irina-petkova-EN
Milena Kostadinova
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: Софтуерни системи и технологии
Милена Костадинова

Академични степени:

Магистратура в специалност „Международен бизнес и икономика“ от Университетът Утрехт, Холандия
Бакалавърска степен в специалност „Мендижмънт и икономика“ от университета „Otto-von-Guericke“, Германия

Преподававтели
envelope-for-academics-EN
Pravoslav Milenkov
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: Софтуерни системи и технологии
Православ Миленков

Дисциплини на преподаване:

Developing Quality Software & Systems II
Principles of Programming

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
Jessica Sledge
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM и Софтуерни системи и технологии
Джесика Санки

Дисциплини на преподаване:

Английски език

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
Neda Dimitrova
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM и SE
Неда Димитрова

Академични степени:

Сертификат TESOL за преподаване на английски език, Golders Green College Teacher Training Centre London, England
Международен сертификат TEFL за преподаване на английски език, St. Giles College, London, England
Учител по английски език и литература, и български език и литература, Русенски Университет, Русе,

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
neda-dimitrova-EN
Nadejda Malekina
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: IHM, IBM и ITM
Надежда Малекина

Академични степени:

Магистър: Международно хотелиерство и мениджмънт на туризма
Университет Кардиф Метрополитън (Великобритания)
Бакалавар: Английска филология
Университет Манчестър Метрополитън (Великобритания) и Университет Валядолид (Испания)
Хуманитарни и социални науки
Пред-университетно специализиране в Испания

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
nadejda-malekina-EN
previous arrow
next arrow