vum-logo-header-BG

Нашите преподаватели

Нашите Преподаватели

Фактът, че ВУМ насърчава развитието на своите преподаватели, че успява да ги задържи в дългосрочен план и че подкрепя професионалните им постижения, свидетелства за визионерския поглед и уникалността на Училището.В дисциплините „Маркетинг“, „Организационно поведение“, „Културни различия“, „Хотелиерство и туризъм“ и редица други Вие ще се срещнете с известни и признати в цяла Европа преподаватели.

ВУМ се ръководи от доц. д-р Тодор Радев, известен като един от първите и все още малкото български предприемачи в сферата на висшето образование, със своя принос в модернизирането на българското висше образование и постоянния си стремеж да подпомага по всякакъв начин развитието на млади изследователи и предприемачи.

Директория за нашите преподаватели

academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
academics-vum-EN
Todor Radev - Rector
vum-logo-header-BG
Ректор на Висше училище
по мениджмънт
Доц. д-р Тодор Радев

Академични степени:

Доктор по икономика, Научна степен „доцент”, Икономически институт на БАН, гр. София, България, 1990г.
Доктор по икономика, Икономически институт на БАН, гр. София, България, 1990г.
Магистърска степен по Политическа икономия, Университет Санкт Петербург, Русия, 1980г.
Бакалавърска степен по Икономичска социология, Университет за национално и световно стопанство, София, Българияр, 1976
Дисциплини на преподаване на български и английски език:
Икономика
Бизнес среда
Човешки ресурси

Преподаватели
Veselin Blagoev
vum-logo-header-EN
Зам. ректор, Висше училище по мениджмънт
Проф. д-р Веселин Благоев

Академични степени:

Докторска степен по Маркетинг, Технически университет, София, България
Магистърска степен по Икономика, организация и управление на машиностроителното производство, ТУ, София, България
Магистърска степен по Приложна математика, ТУ, София, България

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
Stanislav Ivanov
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM, MBA & MSc IHTM
Проф. д-р Станислав Иванов

Академични степени:

Доктор по Икономика на туризма, Икономически университет – Варна, България, 2005
Магистърска степен по Туризъм, Икономически университет – Варна, България, 2001
Бакалавърска степен по Финанси, Икономически университет – Варна, България, 2001
Бакалавърска степен по Международен туризъм, Икономически университет – Варна, България, 2000

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
stanisla-ivanov-EN
Mikhail Minkov
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: IBM, MBA, MSc IHTM
ПРОФ. Михаил Минков

Академични степени:

Докторска степен по Социална антропология, Софийски Университет, София, България, 2010
Магистърска степен по лингвистика, Софийски университет, София, България, 1988

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
Silvena Dencheva
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: IHM, ITM, IBM, MBA и MSc IHTM
Доц. д-р Силвена Денчева

Академични степени:

Докторска степен по Социално управление
Магистърска степен по Стопанско управление, Икономически Университет – Варна, Варна, София

Изследователски интереси:
Електронна търговия, Управление на връзките с потребителите

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
silvena-dencheva-EN
Dimitrina Kamenova
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: ММ и МУХТ ПРОФ. Д-Р Димитрина Каменова

Дисциплини на преподаване на английски и български език:

Бизнес комуникации
Управление на човешките ресурси
Мениджмънт
Предприемачество
Управление на проекти
Организационно поведение
Лидерство и ръководство
Мениджърска компетентност
Стратегически мениджмънт

Academics
envelope-for-academics-EN
dimitrina-kamenova-EN
Svetlana Boqdjieva
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: Софтуерни системи и технологии
ДОЦ. Светлана Бояджиева

Академични степени:

Гл. ас. д-р по Информатика, Шуменски университет „Еп. К. Преславски”, България, 2010
Магистърска степен „Инженер-системотехник”, специалност „Ситеми за автоматизирано проектиране”, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ), Русия, 1994

Academics
envelope-for-academics-EN
Maya Ivanova
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: IHM, ITM & MSc IHTM
ДОЦ. Д-Р Мая Иванова

Дисциплини на преподаване на английски и български език:

Hotel Operations Management
International Hotels Development and Management
Tour Operators and Travel Agents
Introduction to Hospitality and Tourism
Internship
Summer Internship

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
maya-ivanova-EN
Stanimir Andonov
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: Маркетинг
Д-Р Станимир Андонов

Академични степени:

Докторска степен по Маркетинг

Aвтор на книгата „Маркетингово позициониране – теория, практика и изследвания“, изд. „Изток-Запад“, 2014 год. – най-продаваната бизнес книга от български автор за 2015 г.
Aвтор и на електронната книга Levels of Product Differentiation in the Global Market – продавана от amazon.com
Член на Българската Асоциация по Маркетинг
Пълноправен член на American Marketing Association

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
stanimir-andonov-EN
Dian Dimov
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM, MBA, HCA
AС. Диян Димов

Академични степени:

Бакалавър по Бизнес Администрация
Магистър по Бизнес Администрация

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
dian-dimov-EN
Violeta Racheva
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM
Д-Р Виолина Рачева

Дисциплини на преподаване:

Management
Entrepreneurship
International Business Management
Strategic management

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
violina-racheva-EN
Nina Zlateva
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM, HCA и MBA
Д-Р Нина Златева

Дисциплини на преподаване:

International and Global Marketing
Marketing
Business Planning and Marketing Strategy
Marketing
Elective module: Buyer Behaviour and Relationship Marketing

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
nina-zlateva-EN
Ina Stanoeva
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: IHM и IBM
Д-Р Ина Станоева

Академични степени:

Доктор по Социално управление, Икономически университет – Варна, 2015
Магистър по Мениджмънт, Икономически университет – Варна, 2009
Бакалавър по Стопанско управление, Икономически университет – Варна, 2008
Професионална квалификация по Журналистика, Икономически университет – Варна, 2011
Професионална квалификация по Педагогика, Висше училище по Мениджмънт – Варна, 2016

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
Kaloqn Kostadinov
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: IHM, ITM & IBM
Калоян Костадинов

Дисциплини на преподаване на английски и български език:

IAB
IBCD
Modern Foreign Language, Culture and Society

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
kaloqn-kostadinov-EN
Irina Petkova
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: IHM, IBM и ITM
AС. Ирина Петкова

Академични степени:

Магистърска степен по „Технология на продуктите за обществено хранене“, ВИХВП, Пловдив
Преподавател по – Управление на човешките ресурси, Кариерно развитие, Ресторантьорство – международно управление, Управление на ресторанта, Управление и организиране на специални събития, Хотелски софтуер, Хотелска практика и др. Разработка и съставяне на модулни книги и документация.

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
irina-petkova-EN
Milena Kostadinova
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: Софтуерни системи и технологии
Милена Костадинова

Академични степени:

Магистратура в специалност „Международен бизнес и икономика“ от Университетът Утрехт, Холандия
Бакалавърска степен в специалност „Мендижмънт и икономика“ от университета „Otto-von-Guericke“, Германия

Преподававтели
envelope-for-academics-EN
Pravoslav Milenkov
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: Софтуерни системи и технологии
Православ Миленков

Дисциплини на преподаване:

Developing Quality Software & Systems II
Principles of Programming

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
Jessica Sledge
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM и Софтуерни системи и технологии
Джесика Санки

Дисциплини на преподаване:

Английски език

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
Neda Dimitrova
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM и SE
Неда Димитрова

Академични степени:

Сертификат TESOL за преподаване на английски език, Golders Green College Teacher Training Centre London, England
Международен сертификат TEFL за преподаване на английски език, St. Giles College, London, England
Учител по английски език и литература, и български език и литература, Русенски Университет, Русе,

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
neda-dimitrova-EN
Nadejda Malekina
vum-logo-header-EN
Преподавател в следните специалности: IHM, IBM и ITM
Надежда Малекина

Академични степени:

Магистър: Международно хотелиерство и мениджмънт на туризма
Университет Кардиф Метрополитън (Великобритания)
Бакалавар: Английска филология
Университет Манчестър Метрополитън (Великобритания) и Университет Валядолид (Испания)
Хуманитарни и социални науки
Пред-университетно специализиране в Испания

Преподаватели
envelope-for-academics-EN
nadejda-malekina-EN
previous arrow
next arrow