fbpx

За ВУМ

Присъединявайки се към Висше училище по мениджмънт, България, Вие сте на път да преживеете най-страхотното интелектуално приключение, което бихте могли да си представите. Ще откриете, че ние сме висше училище на 21-ви век. Обучаваме утрешните бизнес визионери.

Висше училище по мениджмънт (ВУМ), до 26 май 2015 г. Висше училище Международен колеж – Албена (вижте обнародваната промяна на името брой 38, стр.1 в Държавен вестник), е международно бизнес училище, чието седалище е в град Варна, България, Европа. В него студенти от над 40 страни придобиват отлично образование в областите: бизнес, маркетинг, информационни технологии, компютърни науки, туризъм, хотелски мениджмънт и кулинарни изкуства.

Със студенти от над 40 държави Висше училище по мениджмънт се нарежда на I-во място сред бизнес училищата в Централна и Източна Европа по критерия „Международна ориентация“ в класацията на U-Multirank. Според класациите на Еduniversal, Best Masters и др., училището е класирано като най-доброто бизнес училище в България.

Ректор на Висше Училище по Мениджмънт – Доц. д-р Тодор Радев
Заместник ректор, Академични стандарти и връзки с бизнеса – Проф. Веселин Благоев
Заместник ректор, Научно-Изследователска Дейност – Проф. Станислав Иванов
Изпълнителен директор – г-жа Клара Димитрова
Организационна Структура на Висше училище по мениджмънт
Правилник за дейността на ВАФ
Висш Академичен Форум ВУМ
В състава на СУД влизат учредителите на Висше училище по мениджмънт: СНЦ „Международен институт по мениджмънт” –Варна, „Международен колеж“ ООД –Добрич, Фондация „Модерно образование и наука” –София, СНЦ „Добруджанско аграрно и бизнес училище”- гр.Добрич, „Екотел” ЕООД –Добрич, които участват чрез свои представители, които определят за всяко заседание, Президента на ВУМ, представители на академичния състав от всяка катедра, представители на студенти и докторанти и на административния състав.

Общият състав на Събранието на учредителите и донорите възлиза на 20 души. Представителите в СУД на студенти и докторанти, на администрацията и на катедрите/училищата се избират на техни събрания.

Училището съществува от 1996 година като колеж по туризъм и постепенно прераства в акредитирано специализирано висше училище по мeниджмънт. Днес ВУМ предлага бакалавърски и магистърски програми с двойна диплома, преподавани изцяло на английски език в сътрудничество с университети във Великобритания, Швейцария, Франция, Норвегия и Холандия.

Учебните планове са съобразени с тези на партниращите институции и от студентите се очаква да покриват съответните високи изпитни стандарти. Те завършват с образователни степени, присъждани от партниращите университети и от ВУМ. Повече информация можете да намерите тук.

Висшето училище води началото си от 1992 г. – началото на демократичните промени в България, когато е регистриран Българо-холандски институт по мениджмънт. Ние сме първото частно висше училище в България, където се преподава изцяло на английски език и се завършва с двойни дипломи. При това, и първото висше училище в България, прилагащо новаторски методи на преподаване като проблемно-базирано обучение (PBL – Problem-Based Learning); обучение, базирано на конкретни случаи (CBL – Case-Based Learning) и интерактивно обучение.

Четири години по-късно получаваме първата акредитация като висше училище с названието Международен колеж – Албена. Скоро след това се подписват договори за двойни дипломи с други образователни институции CHN Stenden University, Холандия, и University College Birmingham, Великобритания. Международен колеж – Албена приема името Висше училище Международен колеж.

През 2004 г. Висшето училище се мести от Албена в Добрич, където продължава успешно да се разраства. ВУМ (тогава ВУМК) е първото висше училище в България, което получава акредитация от Британската акредитационна комисия. Не след дълго то подписва стратегически договор за сътрудничество с Cardiff Metropolitan University, Великобритания. Друго доказателство за постоянния стремеж на ВУМ към успех е фактът, че от студентите вече не се изисква да се обучават във Великобритания в продължение на една година, а могат да изкарат целия курс на обучение в България, без това да ги лишава от възможността да получат диплома от Cardiff Met.

ВУМ знае как да превърне успеха в навик и ще ви научи как да го постигнете.

Визия
ВУМ да се утвърди като водещо иновативно висше училище от предприемачески тип, добре разпознаваемо в България и по света, което на основата на релевантни научни изследвания, публикации и обучение подготвя успешни личности и професионалисти, чрез които допринася за развитието на бизнес средата в България и изграждането на общество, базирано на знанието.
Мисия
ВУМ се ангажира:
 • да предоставя качествено и адекватно на нуждите на бизнеса и съвременното общество образование чрез прилагане на ясно изразен интердисциплинарен подход, иновативни методи на обучение и фокус върху предприемаческите умения на студентите;
 • да създава либерална среда за развитие на наука и научно-приложни изследвания, която насърчава креативността и предприемаческия дух;
 • да си партнира активно с бизнеса и гражданското общество с цел трансфер на иновации и развитие на социално предприемачество.

Ценности
Във всички свои дейности академичната общност на ВУМ ще защитава следните принципи и ценности:
 • стремеж към качество и амбиция за успех;
 • етика и взаимно уважение;
 • социална отговорност и устойчивост.

Нашите научни постижения придобиват все по-голямо признание в световен мащаб. Social Science Research Network (SSRN) определя ВУМ като българския университет с най-голям брой публикации и цитирания. Университетът е отличен с 3 Палми за отличие (Palme of Excellence) в класацията на Eduniversal за Източна Европа. Ние сме в диалог с европейската индустрия чрез редица сериозни контакти, включващи партньорства с водещи компании в сферата на софтуерното развитие, аутсорсинга на бизнес процеси, маркетинга, финансите и др. Дейността ни се простира и в световен мащаб чрез стратегически партньорства с:
 • Университет Кардиф Метрополитън (Cardiff Metropolitan University), Университетски колеж Бирмингам (University College Birmingham) - Великобритания;
 • Университет по приложни науки Стенден (Stenden University of Applied Sciences) - Холандия;
 • Университетски колеж по бизнес и хотелски мениджмънт (Business and Hotel Management School) –Швейцария;
 • редица съвместни начинания с повече от 100 реномирани образователни институции в други европейски страни, в Азия и в Южна Америка.
 • ×

  Hello!

  Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

   

  Здравейте!

  Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

  ×