vum-logo-header-BG

За ВУМ

За ВУМ

Присъединявайки се към Висше училище по мениджмънт, България, Вие сте на път да преживеете най-страхотното интелектуално приключение, което бихте могли да си представите. Ще откриете, че ние сме висше училище на 21-ви век. Обучаваме утрешните бизнес визионери.

Висше училище по мениджмънт (ВУМ), до 26 май 2015 г. Висше училище Международен колеж – Албена (вижте обнародваната промяна на името брой 38, стр.1 в Държавен вестник), е международно бизнес училище, чието седалище е в град Варна, България, Европа. В него студенти от над 40 страни придобиват отлично образование в областите: бизнес, маркетинг, информационни технологии, компютърни науки, туризъм, хотелски мениджмънт и кулинарни изкуства.

Със студенти от над 40 държави Висше училище по мениджмънт се нарежда на I-во място сред бизнес училищата в Централна и Източна Европа по критерия „Международна ориентация“ в класацията на U-Multirank. Според класациите на Еduniversal, Best Masters и др., училището е класирано като най-доброто бизнес училище в България.

Международен колеж към ВУМ

Международен колеж е основно академично звено на ВУМ, което извършва обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен професионален бакалавър.

Стопански факултет към ВУМ

Стопанският факултет е основно академично звено, което извършва обучение на студенти в професионални направления Администрация и управление, Икономика, Туризъм, Информатика и компютърни науки и в други професионални направления за придобиване на висше образование в образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър.

ИМО / ДМО

Институтът за модерно обучение (Департамент за модерно обучение) разработва методически и педагогически подходи в обучението и прави необходимото преподаването във ВУМ да е съобразено с най-съвременните постижения на педагогическата наука. Той осигурява педагогическа квалификация на обучаваните във ВУМ студенти, както бакалавърска степен „Педагогика на обучението по..“.