vum-logo-header-BG

График за Добрич

Неща за проследяване:

Всички редовни студенти (граждани на ЕС) трябва да представят декларация за здравна осигуровка в учебен отдел “ВУМ“стая 11.

Учебен график