vum-logo-header-BG

Активни конкурси

Конкурс за доцент в 3.8 Икономика

Научна специалност: Икономика и управление на хранително-вкусовата промишленост