vum-logo-header-BG

Активни конкурси

aktivni-konkursi-vum-bg

Конкурс за доцент в 3.8 Икономика

Научна специалност: Икономика и управление на хранително-вкусовата промишленост