vum-logo-header-BG

График за кампус Варна

Важно

ВРЕМЕННИ АКАДЕМИЧНИ ПОЛИТИКИ

Сесия за повторно явяване през септември

ДАТА ЗА ВСИЧКИ ЗАДАЧИ /ВСИЧКИ МОДУЛИ /: 03.09.2021
    
ПредметДатаЛинкЧас
Бизнес комуникации (тест и презентация)7.9.2021https://classroom.google.com/c/MzM1MjExNTMwMzIx?cjc=ay7k2ya10:00 ч.
Въведение във финансите – окончателна оценка за междинен и последен изпит8.9.2021https://classroom.google.com/c/MzM1MjExNTMwMzIx?cjc=ay7k2ya10:00 ч.
Икономика – окончателна оценка за междинен и последен изпит9.9.2021https://classroom.google.com/c/MzM1MjExNTMwMzIx?cjc=ay7k2ya10:00 ч.
Въведение в счетоводството – окончателна оценка за междинен и последен изпит10.9.2021https://classroom.google.com/c/MzM1MjExNTMwMzIx?cjc=ay7k2ya10:00 ч.
Предприемачество и управление на проекти – Презентации10.9.2021https://classroom.google.com/c/MzM1MjExNTMwMzIx?cjc=ay7k2ya10:00 ч.
Мениджърско счетоводство (изпит и презентации в 13 ч.)10.9.2021https://classroom.google.com/c/MzM1MjExNTMwMzIx?cjc=ay7k2ya10:00 ч.
Управление (изпит и презентации в 13 ч.)13.9.2021https://classroom.google.com/c/MzM1MjExNTMwMzIx?cjc=ay7k2ya10:00 ч.
Организационно поведение (изпит и презентации в 13 ч.)13.9.2021https://classroom.google.com/c/MzM1MjExNTMwMzIx?cjc=ay7k2ya10:00 ч.
Управление на човешките ресурси14.9.2021https://classroom.google.com/c/MzM1MjExNTMwMzIx?cjc=ay7k2ya10:00 ч.
Изследвания и статистика-стая за изпити лице в лице 40914.9.2021стая 40910:00 ч.
Втори чужд език – испански I, II и III15.9.2021https://classroom.google.com/c/MzM1MjExNTMwMzIx?cjc=ay7k2ya10:00 ч.
Софтуер F&B – Датата на представяне ще бъде потвърдена допълнително след изпращането на Задачите на 03.09.Ще бъде обявеноhttps://classroom.google.com/c/MzM1MjExNTMwMzIx?cjc=ay7k2ya 
Маркетингови комуникации – Датата на представяне ще бъде потвърдена допълнително след подаване на задачите на 03.09.Ще бъде обявеноhttps://classroom.google.com/c/MzM1MjExNTMwMzIx?cjc=ay7k2ya 
Междукултурна осведоменост за бизнеса – Датата на представяне ще бъде потвърдена допълнително след подаване на задачите на 03.09.Ще бъде обявеноhttps://classroom.google.com/c/MzM1MjExNTMwMzIx?cjc=ay7k2ya 
Модули за софтуерно инженерство
Управление на данни и знания9.9.2021https://classroom.google.com/c/MzM1MjExNTMwMzIx?cjc=ay7k2ya14:00 ч.
Процеси на софтуерно инженерство9.9.2021https://classroom.google.com/c/MzM1MjExNTMwMzIx?cjc=ay7k2ya14:00 ч.
Спецификации и изисквания10.9.2021https://classroom.google.com/c/MzM1MjExNTMwMzIx?cjc=ay7k2ya14:00 ч.
Компютърни мрежи и комуникации13.9.2021https://classroom.google.com/c/MzM1MjExNTMwMzIx?cjc=ay7k2ya14:00 ч.
Софтуерни метрики – инструменти и методологияЩе бъде обявеноhttps://classroom.google.com/c/MzM1MjExNTMwMzIx?cjc=ay7k2ya 
Осигуряване на качеството на софтуерното инженерство14.8.2021https://meet.google.com/lookup/gynybz4yji?authuser=0&hs=17914:00 ч.