vum-logo-header-BG

Изисквания за прием в магистърска програма

Направи следващата крачка в професионалното си развитие с Висше училище по мениджмънт!

Информация за предлаганите от нас специалности за придобиване на ОКС „Магистър“ и възможностите за придобиване на две дипломи – българска и британска, можеш да намериш магистърски програми.

Във Висше училище по мениджмънт  предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите, решили да продължат своето образование в предлаганите от нас магистърски програми. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност, добри резултати от бакалавърската степен и високо ниво на владеене на английски език.

В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Изисквания за прием

Стъпки за кандидатстване при граждани на ЕС и ЕИП

Граждани на страни извън ЕС и ЕИП