vum-logo-header-BG

Изисквания за прием в магистърска програма​

Направи следващата крачка в професионалното си развитие с Висше училище по мениджмънт!

Във Висше училище по мениджмънт  предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите, решили да продължат своето образование в предлаганите от нас магистърски програми. Основните изисквания към студентите са силна мотивация, добри резултати от бакалавърската степен и високо ниво на владеене на английски език.

В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Граждани на ЕС и ЕИП

За кандидатстване във Висше училище по мениджмънт са необходими следните документи:

1) Надлежно попълнени формуляри за кандидатстване на Висше училище по мениджмънт и Cardiff Metropolitan University

2) Копие от диплома за висше образование или писмо, потвърждаващо годината и семестъра, ако се кандидатства предварително

3) Копие от приложението с оценките към дипломата за висше образование или академична справка с резултатите от обучението до момента, ако се кандидатства предварително

4) Копие от диплома за средно образование

5) Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв)

6) 2 броя писма за препоръка (на английски език, съдържащи препоръки от преподавател и/или работодател, контакти, подпис и печат на препоръчителя)

7) Автобиография на английски език

8) Мотивационно писмо, адресирано до Висше училище по мениджмънт и Cardiff Metropolitan University

8) Копие от лична карта или паспорт

10) Декларация за съгласие за обработка на лични данни

Документите се изпращат сканирани на електронна поща admissions@vum.bg. 

Стъпки за прием във ВУМ

В случай, че подадените документи отговарят на изискванията на Висше училище по мениджмънт, отдел Прием ще насрочи дата и час за мотивационно интервю. Интервюто се провежда на английски език на място във ВУМ или онлайн (задължително условие е кандидатът да използва уеб-камера по време на интервюто).

На този етап кандидат-студентът полага изпит по английски език във ВУМ, ако не притежава валиден международно признат сертификат за владеене на езика.

Успешно преминалите стъпка 2 кандидати получават писмо за условен прием, документ за дължимите такси, както и информация за условията и сроковете за плащане. Подробна информация за семестриалните такси за обучение и възможностите за получаване на стипендия ще намерите тук.

След потвърждението за условен прием, кандидатът трябва да предостави следните документи:

1) Надлежно попълнени, принтирани и подписани формуляри за кандидатстване

2) Диплома за висше образование 

3) Приложението с оценките към дипломата за висше образование 

4) Диплома за средно образование

5) Медицинско свидетелство

6) Документ за платена такса

7) Снимки паспортен формат – 4 бр.

Когато документите по т. 2 и 3 са на български език е необходимо да бъдат съпроводени с легализиран превод на английски език. Когато документите по т. 2 и 3 от не са издадени от български органи и институции и не са на български език, те трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени.

Документите се изпращат адрес: България, Варна, ул. „Оборище“ 13 А, стая 101.

Граждани на страни извън ЕС и ЕИП

За кандидатстване във Висше училище по мениджмънт са необходими следните документи:

1) Надлежно попълнени формуляри за кандидатстване на Висше училище по мениджмънт и Cardiff Metropolitan University

2) Копие от диплома за висше образование или писмо, потвърждаващо годината и семестъра, ако се кандидатства предварително

3) Копие от приложението с оценките към дипломата за висше образование или академична справка с резултатите от обучението до момента, ако се кандидатства предварително

4) Копие от диплома за средно образование

5) Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв)

6) 2 броя писма за препоръка (на английски език, съдържащи препоръки от преподавател и/или работодател, контакти, подпис и печат на препоръчителя)

7) Автобиография на английски език

8) Мотивационно писмо, адресирано до Висше училище по мениджмънт и Cardiff Metropolitan University

8) Копие от лична карта или паспорт

10) Декларация за съгласие за обработка на лични данни

Документите се изпращат сканирани на електронна поща admissions@vum.bg. 

В случай, че подадените документи отговарят на изискванията на Висше училище по мениджмънт, отдел Прием ще насрочи дата и час за мотивационно интервю. Интервюто се провежда на английски език на място във ВУМ или онлайн (задължително условие е кандидатът да използва уеб-камера по време на интервюто).

На този етап кандидат-студентът полага изпит по английски език във ВУМ, ако не притежава валиден международно признат сертификат за владеене на езика.

Успешно преминалите стъпка 2 кандидати получават писмо за условен прием, документ за дължимите такси, както и информация за условията и сроковете за плащане. Подробна информация за семестриалните такси за обучение и възможностите за получаване на стипендия ще намерите тук.

След потвърждението за условен прием, кандидатът трябва да предостави следните документи:

1) Надлежно попълнени, принтирани и подписани формуляри за кандидатстване

2) Диплома за висше образование 

3) Приложението с оценките към дипломата за висше образование 

4) Диплома за средно образование

5) Медицинско свидетелство

6) Документ за платена такса

7) Снимки паспортен формат – 4 бр.

Когато документите по т. 2 и 3 са на български език е необходимо да бъдат съпроводени с легализиран превод на английски език. Когато документите по т. 2 и 3 от не са издадени от български органи и институции и не са на български език, те трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени.

При липса на такива разпоредби документите се легализират по общия ред за легализации, преводи и заверки на документи и други книжа.

Документите се изпращат адрес: България, Варна, ул. „Оборище“ 13 А, стая 101.