vum-logo-header-BG

Платен стаж и кариерно развитие

Опитът на нашите студенти

Vera Toncheva

Paid-intership-career-development-VUM-1EN

What i learned
After a 4 month intership in EC Language Centers I can say that this was a great opportunity and an interesting adventure. I think I became more confident, self-motivated and focused. My communication and teamwork skills improved as well which is very important nowadays for a future career. EC is a great place which will teach you, lead you, help you to develop yourself and it will make you feel that you belong there.

Ira Zabudska

Paid-intership-career-development-VUM-2EN

What i learned
I had a great opportunity to have an internship in Krakow, Poland in 2016. It was a great experience for me because I was able to improve my international relation skills and I met a lot of interesting people from around the world. Moreover, this intership helped me to define my future goals and ways how to achieve them. Finally, it was a great pleasure to work in the international team.

Anna Ishchenko

Paid-intership-career-development-VUM-3EN

What i learned
I had intership in Valencia, Spain in 2016. The intership gave me a good experience and helped me improve my communication skills. I gained skills which are very useful. I met there amazing peoplee. It’s great to surround yourself witg like-minded people. Obviusly the intership gave me a lot of opportunities for future work.

Anastasia Oleynik

Paid-intership-career-development-VUM-4EN

What i learned
My internship was held in Bulgaria, Sunny Beach. I was jubilant to be part of one of the best Bulgarian teams in the hospitality industry. No amount of education and theoretical knowledge about hospitality could relate what I’ve learned on the job, where I was dealing with real customers and situations. I have learned how to communicate with different people, how to be loyal and tolerant in difficult situations with them

Andrei Mutovin

Paid-intership-career-development-VUM-5EN

What i learned
It was a pleasure for me to spend my intership in Slovenia, Portoroz and be a part of Kempinski Hotel chain. It was an unforgettable experience where i applied the theory, which we are learning at university, in practice. My first intership gave me clear understanding on how managers should work in F&B department.

Stanislava Slaneva

Paid-intership-career-development-VUM-6EN

What i learned
I feel lucky that I have received the chance to make my internship in Gozo, Malta! The responsibilities and business environment which I had in the hotel, have improved and developed my skills and confidence in a matter to follow straight forward my future career ambitions. I faced an amazing professional attitude, I increased my social contacts. It was unforgettable adventure!

Кариерен Център

Една отлична кариера започва с отличен стаж.

Кариерният център към Висше училище по мениджмънт е основан през 2006 година. Оттогава насам ние подготвяме бакалаври и магистри за вземането на информирани решения за бъдещото си професионално развитие, като им съдействаме с ресурси, програми и консултиране във връзка с кариерното развитие, стажовете, започването на работа и продължаващото обучение.

Висше училище по мениджмънт предлага на студентите си различен стил и вид обучение. То се стреми да установи добър баланс между теоретичните и практическите умения. Насърчава студентите да прилагат теорията на практика, демонстрирайки придобитите умения в ситуации от реалния живот – в учебната база на ВУМ или в различни фирми, с които ВУМ е в бизнес отношения.

Пред студентите на ВУМ, обучаващи се в областта на туризма и хотелиерството, се отварят прекрасни възможности за кариерно развитие в международен план. Задължителните стажове за всеки първокурсник и второкурсник са чудесно начало за онези, които биха искали да стигнат до позиция ТОП мениджър в различни области на туристическата индустрия в България или по света. По-голямата част от студентите от тази област заемат средни и висши ръководни постове в мултинационални туристически организации – мениджъри на хотели, F & B и фронт офис мениджъри, старши администратори, маркетинг мениджъри и много други.

Студентите на ВУМ, които се обучават в сферата на бизнеса, са квалифицирани да заемат позиции в области като стратегически мениджмънт и маркетинг, международно бизнес планиране, човешки ресурси, бранд мениджмънт, продажби, финанси и в много други сфери на глобалния бизнес. Студентите са изпращани на задължителни стажове след първата и втората година от обучението си в компании не само в България, но и във Великобритания, Германия, Испания, Гърция, Малта, Литва, Латвия и т.н.

Важни документи