vum-logo-header-BG

Бакалавърски програми

Присъединявайки се към Висше училище по мениджмънт Вие сте на път да преживеете най-страхотното интелектуално приключение, което бихте могли да си представите. Днес ние обучаваме утрешните бизнес лидери, изцяло по британски стандарти, тук в България.
Висше училище по мениджмънт посреща студенти от близо 50 държави и се стреми да им предлага динамично обучение в разнообразна мултикултурна среда, промотирайки различията, креативността и свободата на изразяване. За да насърчава креативността и да развива различните гледни точки, ВУМ предлага модерни методи на обучение в комбинация с възможности за учебни пътувания и обмен на студенти (един или два семестъра) с университети от различни части на света.
Днес ВУМ е българското бизнес училище с най-много признания в световни рейтингови системи.

vum-logo-white-BG

Софтуерни системи и технологии

Software-systems-and-technologies-bachelor-EN
vum-logo-white-BG

Хотелски мениджмънт

Hotel-management-bachelor-vum-EN
vum-logo-white-BG

Бизнес администрация

Business-administration-bachelors-vum-EN
vum-logo-white-BG

Гастрономия и кулинарни изкуства

gastronomy-and-culinary-arts-bachelors-vum-EN
vum-logo-white-BG

Международен бизнес и мениджмънт

international-business-management-bachelors-vum-EN
vum-logo-white-BG

Хотелиерство и кулинарни изкуства

hospitality-and-culinary-arts-bachelors-vum-EN
vum-logo-white-BG

Хранителни технологии и кулинарни изкуства


food-technology-in-the-culinary-arts-bachelors-vum-EN
vum-logo-white-BG

Педагогика на обучението по хотелиерство и ресторантьорство

vum-logo-white-BG

Педагогика на обучението по икономика и мениджмънт

vum-logo-white-BG

Бизнес информационни системи

Software-systems-and-technologies-bachelor-EN
vum-logo-white-BG

Маркетинг и мениджмънт

marketing-management-VUM-BG