vum-logo-header-BG

Учебен отдел

1.3 Педагогика на обучението по икономика и мениджмънт

1.3 Педагогика на обучението по хотелиерство и ресторантьорство

3.7 Бизнес администрация - професионален бакалавър

3.7 Бранд мениджмънт - 3 семестъра

3.7 Бранд мениджмънт - 4 семестъра

3.7 Магистратура по бизнес администрация - 3 семестъра

3.7 Магистратура по бизнес администрация - 4 семестъра

3.7 Международен бизнес и мениджмънт-бакалавър

3.7 Международен бизнес и мениджмънт - професионален бакалавър

3.8 Борба с корупцията и конфликта на интереси - правни и икономически аспекти - 3 семестъра

3.8 Борба с корупцията и конфликта на интереси - правни и икономически аспекти - 4 семестъра

3.8 Маркетинг и мениджмънт

3.9 Гастрономия и кулинарни изкуства (в сила до академичната 2022-2023)

3.9 Гастрономия и кулинарни изкуства (в сила от академичната 2023-2024)

3.9 Хотелиерство и кулинарни изкуства

3.9 Хотелски мениджмънт - бакалавър

3.9 Хотелски мениджмънт - професионален бакалавър

3.9 Международен туризъм - 3 семестъра

3.9 Международен туризъм - 4 семестъра

3.9 Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма

4.6 Софтуерни системи и технологии

5.12  Хранителни технологии в кулинарните изкуства