vum-logo-header-BG

Бизнесът подкрепя таланта

Помогнете ни да намерим таланта!

Помогнете ни да финансираме стипендия!

Университетът е мястото, което променя живота. Той дава възможност да се влюбите в ученето, да създадете доживотни връзки и да разберете какво искате да направите. Студентите на ВУМ имат летящ старт на професионалния си живот, благодарение на основните умения, получени по време на техните стажове и мултикултурната среда на университета. Ние вярваме, че образованието трябва да бъде достъпно за всички студенти, независимо от техния произход и статус. Помогнете ни да дадем шанс на всеки студент да успее! Вашите дарения, съчетани с тези на другите, оказват значително и незабавно въздействие върху бъдещето на тези млади умове, които не могат да си позволят нашето висше училище.

Липсата на финансиране е най-честата причина за студентите да се откажат от записване в предстоящата академична година и/или да оттеглят кандидатурата си. ВУМ е готов да подкрепи всеки талантлив студент независимо от неговия произход, етническа принадлежност, възраст, пол, страна на произход, религия, раса. Талантът не познава граници. Ние приветстваме всички дарения на всяка една сума.
Тук ще можете да се присъедините към някои от нашите кампании, които подкрепят студенти от Висше Училище по Мениджмънт.

Всички наши партньорски компании получават безплатна промоция от ВУМ онлайн и на съответните рекламни материали, заедно с представянето им като стипендианти на местна и регионална медия. Партньорската компания трябва да обменя информация за нашите програми за стипендии на техния уебсайт и да я насърчи чрез своите онлайн и офлайн канали.

Готовили сте да подкрепите нашите таланти?

info@vum.bg