vum-logo-header-BG

Изисквания за прием в бакалавърска програма

Искаш ли да учиш във Висше училище по мениджмънт?

Ние предлагаме кратки и ясни стъпки за прием. Основните ни изисквания към всеки наш студент са висока мотивираност, добри резултати от дипломата за средно образование и добро ниво на владеене на английски език.

В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Изисквания за прием

Граждани на ЕС и ЕИП

Граждани на страни извън ЕС и ЕИП