vum-logo-header-BG

Защо да избера магистратура по международен туризъм във ВУМ?

Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е сред водещите образователни институции, с дългогодишна традиция в обучението и развитието на професионални кадри в сферата на туризма и хотелиерството. През последните 25 години…

Защо да избера „Магистратура по бизнес администрация“ (МВА) във ВУМ?

Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е едно от водещите международни бизнес училища в Европа, известно с отличното си бизнес образование и високата заетост на завършилите. Университетът предлага MBA програма за…

Студенти по педагогика във ВУМ проведоха майсторския клас – тренинг в Добрич

На 30 март в Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“, гр. Добрич студенти от педагогическите специалности на ВУМ „Педагогика на обучението по икономика и мениджмънт“ и „Педагогика…

Защо да избера „Педагогика на обучението по…“ във ВУМ?

За да отговори на засиленото търсене на квалифицирани учители-специалисти, преди няколко години Висше училище по мениджмънт инициира разработването и получи акредитация за две нови и уникални по рода си педагогически…

Защо да избера „Хранителни технологии в кулинарните изкуства“ във ВУМ?

През академичната 2023/2024 ще стартира една от най-новите специалности в кампуса на Висше училище по мениджмънт в Добрич „Хранителни технологии в кулинарните изкуства“, с преподаване на български език. Специалността комбинира…

Защо да избера Бизнес администрация (със специализации) във ВУМ?

Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е международно бизнес училище, обучаващо студенти в бакалавърски и магистърски програми с преподаване на английски език. Стратегическото академично партньорство с Cardiff Metropolitan University във Великобритания…

Студенти от програмите по туризъм на ВУМ с безплатен достъп до онлайн платформата Travelife за туроператори

Катедра „Туризъм“ на Висше училище по мениджмънт подписа споразумение с онлайн платформата Travelife за безплатен достъп на студенти, обучаващи се в програмите по туризъм и гостоприемство на варненския университет. Така…

Защо да избера КУЛИНАРНИ ИЗКУСТВА във ВУМ?

Кулинарните програми на Институт по кулинарни изкуства към Висше училище по мениджмънт са първите в Източна Европа, които позволяват придобиване на висше образование в областта на кулинарните изкуства и гостоприемството.…