vum-logo-header-BG

Студентите от Институт по кулинарни изкуства впечатлиха преподаватели и публика с кулинарни иновации

Днес се проведе поредното издание на “Food Innovation Exhibition”, уникалното кулинарно изложение, в което главни действащи шеф-готвачи бяха студентите от Институт по кулинарни изкуства към Висше училище по мениджмънт, Варна.…

Финална конференция по проект „PRO EXTOUR“ ще се проведе във ВУМ

Висше училище по мениджмънт и Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ имат удоволствието да поканят всички заинтересовани страни за участие във Финалната конференция по проект „Насърчаване на туризма на преживяванията с…

Шарена палитра от кулинарни иновации ще представят студентите от Институт по кулинарни изкуства

Предстои поредното издание на “Food Innovation Exhibition”, уникалното кулинарно изложение, в което главни действащи шеф-готвачи са студентите от Институт по кулинарни изкуства към Висше училище по мениджмънт, Варна. Като част…

Уебинар по проект Pro EXTOUR на 12.01.2023

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Висше училище по мениджмънт и Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ Ви канят на СЕВМЕСТЕН МЕНТОРСКИ УЕБИНАРпо проект "Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на черноморския…

Весели празници от Profy

Скъпи студенти, Уважаеми преподаватели и служители, Измина още една година! Празнична украса, весели песни, аромат на джинджифилови сладки и горещ шоколад. Време е за празненства! Висше училище по мениджмънт във…

2022 година във Висше училище по мениджмънт

Измина още една година… Празнична украса, весели песни, аромат на джинджифилови сладки и горещ шоколад… и настъпи време за ретроспекция на изминалата година. По традиция, в края на всяка година се обръщаме…

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016

Висше училище по мениджмънт - водещ партньор в проект  BSB 1145 PRO EXTOUR: "Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн", който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество "Черноморски басейн" 2014 -…

ВУМ представи добри практики в сферата на транснационалното образование между Обединеното кралство и България

Делегация от Висше училище по мениджмънт, водена лично от Ректора доц. д-р Тодор Радев, взе активно участие в първата от поредица срещи за насърчаване на партньорството между британски и български…

ВУМ стартира докторска програма по туризъм

Висше училище по мениджмънт (ВУМ) стартира обучение за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” в професионално направление 3.9. Туризъм. Утвърденият акредитационен цикъл на програмата е от 04.08.2022 до 04.08.2026 г. Докторантите…