vum-logo-header-BG

За четвърта поредна година престижната международна класация U-Multirank поставя Висше училище по мениджмънт на първо място в света по критерий „студентска мобилност“.

От 2014 г. рейтинговата система U-Multirank сравнява качеството на обучение във висши учебни заведения от цял свят. Ориентирана към потребителите, световната класация обхваща множество аспекти на висшето образование – научни изследвания, преподаване и учене, международна насоченост, трансфер на знания и регионална значимост. Тя позволява на потребителите да идентифицират силните и слабите страни на даден университет, по отношение на аспектите, които ги интересуват най-много. Данните, включени в U-Multirank, предоставят на потребителите изчерпателен набор от информация и се извличат от разнообразни източници – международни и национални институции, международни библиометрични и патентни бази данни, национални бази данни, както и от проучвания на повече от 100 000 студенти от участващите в класацията университети.

През настоящата година класацията включва 1759 университета от 92 държави, които са оценявани по десет основни показатели. По критерий „Международна студентска мобилност“, за четвърта поредна година първото място заема Висше училище по мениджмънт – Варна, изпреварвайки елитни френски, немски, шведски и руски образователни институции. Според установените стандарти, най-голяма тежест при оценяване на критерия „Студентска мобилност“ оказват възможностите за обучение и практика на студентите в чужбина – реализирани мобилности (обмен), както и процентът чуждестранни студенти от общия брой студенти във висшето училище.

Висше училище по мениджмънт се нарежда сред най-добрите в международното образователно пространство и по показатели като процент дипломирани магистри, процент дипломирани магистри за стандартен срок на обучение, съпътстващи дейности в категория трансфер на знания, бакалавърски и магистърски програми на чужд език и други.

ВУМ обучава студенти от над 50 държави в бакалавърски и магистърски програми, преподавани изцяло на английски език.  Университетът има богата и разнообразна мрежа от повече от 200 активни международни университети-партньори от пет континента. Стратегически академични партньорства с университети във Великобритания, Холандия, Швейцария и други дават възможности на студентите да завършат висшето си образование с две дипломи – българска от ВУМ и втора от университета-партньор. ВУМ поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., благодарение на което студентите имат възможност да прекарат до 12 месеца в рамките на обучението си в практически стаж и да дадат успешен старт на кариерата си след завършване.

 

By Admin