vum-logo-header-BG

Професиите, свързани с информационни технологии са високо търсени през последните години, както в България, така и по света и с право се наричат „професии на бъдещето“. Статистиките сочат, че студентите завършили подобни специалности намират добра професионална реализация веднага след получаването на дипломата, а някои дори още в  процеса на обучение. Това, както и фактът че стартовите заплати в сектора са доста по-високи от тези в други сфери, ги прави изключително атрактивни и перспективни за съвременните млади хора.

Ярък пример за „инкубатор“ на високо квалифицирани кадри в сферата на информационните технологии е Висше училище по мениджмънт – Варна, което предлага първата в България програма по софтуерен инженеринг, съобразена с международните стандарти на IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – най-голямата в света техническа професионална организация за развитие на технологиите.

Програмата “Софтуерни системи и технологии” акцентира върху програмните езици, операционните системи и усъвършенстваните структури от данни. Тя съчетава теоретично и практическо обучение чрез осигуряване на пълна индустриална симулация, което спомага за дипломирането на висококвалифицирани софтуерни инженери, притежаващи всички необходими знания и умения за успешна реализация. Ежегодно ВУМ синхронизира учебното съдържание на програмата с водещи университети като Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, Berkeley и индустриални лидери като Google, Microsoft, IBM, Oracle.

Друго предимство на програмата е, че обучението е изцяло на английски език, а при успешно завършване студентите получават две дипломи – българска от ВУМ и британска от стратегическия академичен партньор Cardiff Metropolitan University във Великобритания. Англоезичната подготовка подпомага изключително студентите при провеждане на задължителния практически стаж, който ВУМ им осигурява, благодарение на богатата и разнообразна мрежа от местни и международни партньори. По този начин те получават реална възможност да създадат  контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна реализация.

Не случайно мнозинството от обучаващите се в програмата започват работа по специалността още след първата година, а скоро след дипломирането си вече заемат стратегически или ръководни позиции. Възпитаниците ни могат да намерят професионално развитие в области като проектиране и имплементиране на софтуерни системи, те могат да прилагат на практика изучаваните съвременни практики и модерни средства за специфициране, дизайн, кодиране, тестване и внедряване на съвременни програмни системи. Биха могли да работят като софтуерни инженери, разработчици на софтуер, мрежови администратори и бизнес анализатори в различни организации, където да актуализират софтуерни системи, да се грижат за сигурността на мрежата и да отстраняват софтуерни проблеми в мрежовите системи.

ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.

✅ Ако имате въпроси, пишете ни на admissions@vum.bg;

✅ При нужда от консултация, обадете ни се на 0885 398663;

✅ И не се колебайте! Кандидатствайте онлайн на www.vum.bg.

 

By Admin