vum-logo-header-BG

Студентите и лекторите на ВУМ проведоха още едно интересно научно изследване!

03.08.2016 Научната статия изследва влиянието на политическата нестабилност върху туристическата индустрия на Украйна. Проучването бе направено от Маргарита Гаврилина, с научен ръководител проф. Станислав Иванов, заедно с Владислав Владко (преподавател във ВУМ) и Крег Уебстър. Статията може да откриете под името “Impacts of political instability on the tourism industry in Ukraine”, публикувана в Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events (forthcoming).

Статията за Украйна е базирана на дипломната работа на студент на ВУМ – Маргарита Гаврилина, която се дипломира с ОКС „професионален бакалавър“ по Хотелски мениджмънт от „Висше училище по мениджмънт“ през юни 2015.

В нея е изследвана реакцията на представителите, от местната хотелска и туристическа индустрия, от негативните последици на политическата нестабилност в страната. Данните бяха събрани чрез попълване на въпросник. А в изследването се включиха представители от мениджърския екип на 102 хотела и 73 туристически агенции в Украйна.

Резултатите показват реалното отрицателно въздействие, изразено в спада на приходите, броя туристи и нощувки, както и нарастването на разходите. Въздействието засяга не само съседните на конфликтните зони райони, но също неговото отражение се наблюдава и в цялата страна.

Вярваме, че статията ще се окаже полезна за всеки един от вас, заинтересуван в хотелската и туристическа индустрия. Статията може да се свали безплатно от следния линк (безплатният достъп важи за първите 50 читатели).

By Admin