vum-logo-header-BG
globalizacia

През последните години все по-голяма популярност в България придобиват MBA програмите не само като начин за повишаване на квалификацията, но и поради факта, че все повече компании ги налагат като изискване за изкачване на по-висока мениджърска позиция.

Проверете възможността за получаване на годишна стипендия от тук!

На международния пазар от дълги години, като негласно правило, кадрите с MBA дипломи са не само предпочитани, но и заемат изключително високи управленски позиции. Това от своя страна превърна MBA в синоним на успех, кариерен ръст и висока квалификация.

Без съмнение все повече български мениджъри обмислят варианта за MBA програма, но като основни пречки остават фактори като това, че повечето качествени програми се предлагат в чужбина, често цените са изключително високи, а учебните програми далеч не са съобразени с работната заетост на студентите. Не за пренебрегване са и разходите свързани с пътувания и престоя в друга държава.

Международните MBA програми в България за сметка на това се превърнаха в перфектна алтернатива за всички, които имат интерес към получаване на MBA диплома призната по цял свят при изключително добри условия. В резултат на нарасналия интерес, съобразно изискванията на международния бизнес и пазари, „Висше училище по мениджмънт“ съвместно с университета „Cardiff Metropolitan“ във Великобритания успяха да създадат MBA програма, позволяваща придобиването на двойна диплома – българска и британска, при това без да се налага пътуване и престой в чужбина. А престижния световно признат рейтинг на Eduniversal я класира на 7-мо място в Източна Европа.

Самата MBA програма е изцяло преподавана на английски език, обучението е със силна практическа насоченост и решаване на казуси от реалния бизнес, а лекциите са съобразени със заетостта на студентите, което я прави подходяща за работещи. В допълнение достъпната цена, по-ниските разходи за издръжка и възможността за получаване на стипендия и завършване с престижна британска диплома, която осигурява лесна реализация на пазара на труда са само част от ключовите предимства, които правят тази MBA програма все по-предпочитана от български и чуждестранни студенти.

Това превръща България не само в апетитна хапка за инвестиции, start up и аутсорсинг компании, но и в ключова образователна дестинация, привличаща все повече чуждестранни студенти готови да заплатят разумна цена за своето световно признато образование.

Проверете своята възможност за получаване на стипендия от тук.

By Admin