vum-logo-header-BG

Лекторите на ВУМ, Мая Иванова и Станислав Иванов, заедно с Винсън Манини („Virginia Tech University“, САЩ), наскоро завършиха редaкцията на монография към един от най-големите световни издатели на качествени академични книги, The Routledge Handbook of Hotel Chain Management.

Редактираната монография се състои от 46 глави, написани от 68 автора, идващи от 18 държави на 5 континента! Този авторски екип превръща редактираната монография в наистина световна публикация! Съдържанието на книгата покрива изчерпателно всички теми свързани с управлението на хотелски вериги от гледна точка, на международната верига и новоприобщения хотел. Разглеждат се икономическите и маркетингови основи на хотелските вериги, типовете принадлежност и вид на договор, стратегическо и оперативно управление на хотелските вериги, както и тяхното съвременно развитие. Ние вярваме, че тази книга ще бъде важен принос за вашия професионален и академичен живот.

Монографията получи топъл прием от страна на международната академична общност. Проф. Левън Алтинай, професор по „Стратегически мениджмънт и предприемачество“ в Oxford School of Hospitality Management, част от Oxford Brookes University, Великобритания, счита книгата като „задължителна“ за всички заинтересовани в сферата на хотелиерството и туризма. А професор Андрю Локвууд я оцени като “добре организирана, проучена и отговаряща на текущите въпроси и бъдещи тенденции в бранша”.

Висше училище по мениджмънт горещо препоръчва „The Routledge Handbook of Hotel Chain Management“! Всеки, който прочете книгата ще се чувства по уверен и в състояние да се справи с предстоящите и текущи предизвикателства на хотелиерската и туристическа индустрия. Повече за самата книга може да откриете тук.

By Admin