vum-logo-header-BG

Приключи първата седмица от международното обучение на тема „Младежко социално предприемачество и социални иновации в гражданския сектор“, което се проведе във Варна и Добрич в рамките на проект “SE-HUB“. Домакини на форума бяха Висше училище по мениджмънт и Международен институт по мениджмънт, а участие в него взеха младежи и младежки организации от партньорските ни организации – Университет Колима (Мексико), Католически университет и Културна асоциация на щата Парана (Бразилия), Национален младежки съвет (Намибия) и Общество за жива литература (Южна Африка). Инициативата е подкрепена от програма „Еразъм+“ и обединява усилията на университети и неправителствени организации от три континента.

В периода 28 октомври – 1 ноември участниците имаха възможност да получат много нови знания и да дискутират добри практики с видни лектори, бяха въвлечени в ролеви игри, демонстрации и атрактивни презентации, но също така се срещнаха и обмениха опит по вълнуващите ги теми с експерти, изследователи и практици в областта на социалното предприемачество. За гостите бе организирано посещение в Младежки дом-Варна, където експерти от дирекция „Образование и младежки дейности“ представиха младежките политики на община Варна  и активностите на местната власт за подкрепа и стимулиране на младежките социални проекти и инициативи.

Изключително атрактивна за участниците бе демонстрацията на тема „Хлеботерапия“ и утвърждаването и като модел за социално въздействие, за създаване на доверителни връзки и взаимоотношения на съпричастност, представена от координатора на Мрежа „Хлебни къщи“ в гр. Варна г-жа Росица Проданова, както и презентацията на тема”Насърчаване на културни и социални активности посредством кулинарни събития“ на Програмния директор и главен шеф-инструктор на Институт по кулинарни изкуства шеф Хю Бутин, съпроводена с кулинарна демонстрация на шеф-инструктор Васил Якимов и студента Искра Христова Муса.

Интересни и полезни за гостите бяха посещенията на място за запознаване с дейността на реално работещи социални предприятия като: „Социалната чайна“ и пекарна „Радост“ във Варна,  „Чудната градина“ в Добрич и много други. Участниците споделиха, че са изключително впечатлени от показаните добри практики и социални инициативи, които се случват у нас. Самите те признаха, че основните движещи сили за младите хора при стартиране на социално предприятие са добрата идея и ентусиазма да допринесат за избрана от тях кауза или за решаването на социални проблеми в общността. Практиката в техните страни, обаче, показва, в хода на тяхното реализиране се усеща нуждата от повече познания и предварителна подготовка, за да може социалното предприятие не само да стартира, но и да продължи да съществува и да е икономически стабилно, за да допринася ефективно за инициативите, насочени към групите в неравностойно положение.

Ето защо, проект “SE-HUB“ се фокусира върху създаване и тестване именно на такива програми и материали за обучение, които да подпомогнат по-ефективното функциониране на социалното предприемачество и да бъдат в полза на нестопанските организации и младите хора като ги подкрепят в реализацията на техните инициативи.

Освен многото нови идеи и научени уроци през тази седмица, участниците отнесоха със себе си и прекрасни впечатления от България, изградени нови партньорства и приятелства, както и символични подаръчета, под формата на сувенири – ръчно изработени от заетите в българско социално предприятие, които да им напомнят за тяхната мисия в подкрепа на хората в неравностойно положение.

През настоящата седмица обучението продължава в Гърция, където домакин е другият европейски партньор в проекта – Social Youth Development Civil Nonprofit Society, Каламата.

By Admin