vum-logo-header-BG

От 28.10.2019 до 1.11.2019 Висше училище по мениджмънт и Международен институт по мениджмънт организират обучение на тема „Младежко социално предприемачество и социални иновации в гражданския сектор“ в рамките на едноименен проект, подкрепен от програма „Еразъм+“, Ключово действие 2, Изграждане на капацитет в областта на младежта.  В обучението ще се включат 15 участници от България и нашите партньори  – Университет Колима (Мексико), Католически университет и Културна асоциация на щата Парана (Бразилия), Национален младежки съвет (Намибия) и Общество за жива литература (Южна Африка).

Обучението съчетава лекции, презентации, ролеви игри, срещи и дискусии с експерти, изследователи и практици. Още в рамките на първия ден е предвидена среща с представители на Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна и посещение на Младежкия дом, където участниците ще се запознаят с местната политика и инициативи в полза на младите. Предвидени са много срещи и представяне на успешни социални предприятия и иновативни практики, който се работят не само във Варна, но и на територията на цяла Североизточна България.

Фокусът на проекта е върху създаване и тестване на програми и материали за обучение по социално предприемачество за нестопански организации, които да са базирани на опита в Европа, но да са полезни и за организации в Африка и Латинска Америка. Голямо внимание се отделя на различните методи за обучение от сферата на формалното и неформалното образование, които се определят като най-ефективни при работата с млади хора и за изграждане на личностни умения.

В дългосрочен план, проектът следва да доведе до създаване на по-добри и повече възможности за обучение на младежи, заинтересовани от социалното предприемачество и кариера в гражданския сектор.

Официалното откриване на Международната младежка академия ще се състои на 28 октомври 2019 г. (понеделник) от 9:30 часа в зала 415 на Висше училище по мениджмънт (гр. Варна, ул. „Оборище“ 13А, ет. 4)

За повече информация: Фейсбук и уебсайт на проекта.

By Admin