vum-logo-header-BG

Educations.com предоставя възможност за стипендия в размер на 5000 евро на един амбициозен млад човек, който е решил да стартира обучение в магистърска програма в чужбина през есента на 2020 г. Стипендията ще бъде присъдена на кандидат с изключителни лидерски качества, който е мотивиран да промени света в позитивна насока.

Мотивацията на educations.com за отпускане на стипендията е обвързана с желанието за подкрепа на ново поколение лидери, с глобално мислене и хъс за промяна към по-добро бъдеще. Идеалният кандидат трябва да е амбициозен, да участва в извънкласни дейности и да е постигнал отлични академични резултати в бакалавърската си програма.

Допустимите кандидати трябва да отговарят на следните изисквания:

  • Да са кандидатствали (или да планират да кандидатстват) в университет в Европа
  • Да са кандидатствали (или да планират да кандидатстват) за магистърска програма, започваща през есенния семестър на 2020 г.
  • Магистърската програма да се изучава в Европа (не онлайн или в друга държава)
  • Да отговаря на изискванията за прием в университета, предлагащ магистърската програма
  • Обучението в магистърската програма да е в страна, различна от държавата, в която са родени или в които постоянно пребивават (допустимо е да е в чужда държава, в която в момента учат).

За да се регистрират за участие, кандидатите трябва да попълнят формуляр и да представят кратко есе, отговарящо на въпроса „Как обучението в чужбина ще насърчи растежа им като лидер?“, в срок до 13 април 2020 г. Победителят ще бъде обявен след 1 юни 2020 г. а стипендията от 5000 евро и ще бъде присъдена през есента на 2020 г.

По-подробна информация можете да намерите тук. За допълнителни въпроси кандидатите трябва да се свържат с г-н Джош Хоптън-Стюарт на info@educations.com.

Educations.com е част от EMG – Educations Media Group, лидер в образователния маркетинг в Северна Европа. Със седалище в Стокхолм, Швеция, EMG достига до кандидати по целия свят чрез своите водещи онлайн услуги, успешни и ефективни медийни партньорства, печатни издания, визити на място и участие в тематични изложения.

By Admin