vum-logo-header-BG
education in Bulgaria

Повод за гордост през последните дни във „Висше училище по мениджмънт“ (ВУМ) е наскоро публикуваната статия на тема: “International sanctions and Russia’s hotel industry: the impact on business and coping mechanisms of hoteliers.

22.07.2016 Tourism Planning & Development (forthcoming)” в едно от най-престижните и известни научни списания в областта на хотелиерството и туризма: “Tourism Planning and Development”. Статията е изготвена благодарение на проф. Станислав Иванов ,Лилия Сипченко и Крег Уебстър

Публикацията може да бъде считана като първа в света в проучването на ефектите от международните санкции на Руската федерация върху местната хотелска индустрия. Публикацията се основава на дипломната работа на студентката Лилия Сипченко, която се дипломира с ОКС „Професионален бакалавър“ по „Хотелски мениджмънт“ от ВУМ през юни 2015.

Изследването има за цел да оцени въздействието на международните санкции върху руската хотелска индустрия, както и предприетите от хотелиерите действия за смекчаване на отрицателното въздействие на санкциите. Използваните първични данни включват отговори на 103 хотелски мениджъри от единайсетте най-популярни туристически дестинации в Русия.

Резултатите на изследването категорично показват, че от управленска гледна точка международните санкции имат негативно влияние върху хотелиерския бизнес на Руската Федерация. Въз основа на това, се забелязва, че отделните мениджъри реагират по различен начин. Реакцията им е в зависимост от размера и категорията на хотелите, които управляват и поради тази причина използват различни стратегии за смекчаване на отрицателното въздействие на санкциите. Стратегиите са фокусирани предимно върху начините на плащане, брой служители, разплащания с доставчици, приложение на маркетинг инструменти, намаляване на цена за настаняване и други.

Ние вярваме, че тази статия би се оказала полезна за онези от вас, които имат засилен интерес в областта на хотелиерството и туризма! Открийте тук самата статия.

By Admin