vum-logo-header-BG

Би трябвало вече да знаете, че това е възможно в периода на Вашето обучение във Висше училище по мениджмънт. И не само е възможно, за всеки студент е препоръчително да проведе мобилност в продължение на 1 семестър или дори цяла академична година в някой от партньорските ни университети в Европа.

Вече повече от 10 години екипът на ВУМ насърчава провеждането на мобилности по програма „Еразъм+“.  Благодарение на възможностите, които програмата предлага, всеки студент на ВУМ има възможност да проведе период на обучение или практика в рамките на своето обучение в избран университет-партньор, намиращ се в някоя от Програмните страни (всички страни-членки на ЕС, Турция, Норвегия и Исландия).

Важно е да знаете, че програмата „Еразъм +“ Ви позволява да проведете мобилност за обучение, за стаж или дори и двете, с обща продължителност до 12 месеца за целия период на обучението Ви във ВУМ. Нещо повече, имате право на нова, 12-месечна мобилност в периода на Вашето следдипломно обучение.

И така, студентската мобилност по програма „Еразъм+“ е 2 вида:

  • Мобилност с цел обучение
  • Мобилност с цел практика

Студентската мобилност с цел обучение е с продължителност един семестър или повече (от 3 до 12 месеца) и се провежда в партньорски университет в Европейския съюз, Норвегия или Турция, като изборът на приемаща институция е на студента. За да намерите най-подходящата за Вас програма или университет, е добре предварително да съобразите:

  • Езикът на обучение в приемащата институция
  • Програмите за обучение, които се предлагат там, и доколко близки са те, с учебната ви програма във ВУМ.

Приемаща институция за Вашата мобилност може да изберете от списъка с партньори, публикуван на нашия уебсайт.

Едно от най-големите предимства на студентската мобилност за обучение е, че дава възможност за придобиване на опит от друга държава, друг университет и начин на обучение, различна култура и всичко това, без да е необходимо да плащате такса за обучение в приемащата институция! Вие продължавате да сте студент на ВУМ, като изпълнявате Вашите студентски задължения към нас, а след завръщането Ви, получените от Вас кредити по съответните предмети, ще бъдат признати от ВУМ.

На студентите, желаещи да придобият нови умения и професионални знания в реална работна среда, препоръчваме да кандидатстват за студентска мобилност с цел практика. Студентската мобилност с цел практика се организира съвместно от два отдела на ВУМ – Кариерен център и  и Офисът на „Еразъм+“ към отдел „Международно сътрудничество“ на ВУМ. За да се възползвате от тази възможност, трябва да заявите интереса си и стриктно да спазвате указанията, дадени ви от служителите на тези две звена.

Допустимата продължителност на студентската мобилност с цел практика може да варира между 2 и 12 месеца. Програма „Еразъм+“ осигурява финансова подкрепа, за да могат студентите да придобият иновативни знания, нови умения и междукултурен опит, които биха се оказали безценни при кандидатстване за работа.

Звучи Ви добре, но не знаете откъде да започнете?

Стъпка 1: Моля, прочетете информацията за програма „Еразъм+“ на нашия уебсайт в раздела Студентска мобилност – Изходящи студенти„.

Стъпка 2: Проверете дали отговаряте на условията за провеждане на студентска мобилност с цел обучение и/или студентска мобилност с цел практика.

Стъпка 3: Следвайте посочените указания и срокове и кандидатствайте с необходимите документи на адрес erasmus@vumk.eu.

Имате въпроси? Ако не намерите отговор в публикуваната на сайта информация, попитайте ни на адрес: erasmus@vumk.eu.

By Admin