vum-logo-header-BG

За поредна година работата по програма Еразъм+ на Висше Училище по Мениджмънт, Варна, бе отличена от Център за развитие на човешките ресурси

На 06.12.2018 г. в Централен военен клуб, гр. София се проведе Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+“. Събитието бе открито от г-н Петър Николов, заместник-министър на образованието и науката, г-н Георг Георгиев, заместник-министър на външните работи, и г-н Петьо Кънев, изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси.

Вече традиционно в края на всяка година Центърът за развитие на човешките ресурси прави обзор на осъществените дейности по най-голямата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт – „Еразъм+“.

След осъществената валоризация на проекти по Програма „Еразъм+“, стартирали през 2017 селекционна година, проект № 2016-1-BG01-KA107-023128 на Висше училище по мениджмънт получи висока оценка и беше отличен със Знак за качество. Полученият  сертификат е за цялостно качествено изпълнение на проект по ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Висше образование“: „Мобилност на студенти и персонал от ВУ между програмни и партниращи държави“.

Дългогодишните усилия и активността на екипа на ВУМ класират университета за втора поредна година на първо място в света по критерий „Мобилност на студенти“ според рейтинговата система U-Multirank.

By Admin