vum-logo-header-BG

Дните за прием са отворени за всеки, който желае да се запише във Висше Училище по Мениджмънт.

Уверете се, че предварително сте резервирали час с учебен отдел:

  • Всяка сряда за онлайн среща/интервю по Skype или Viber.
  • Всеки петък за среща лице в лице в кампуса във Варна, етаж 1, стая номер 101.

Информационните дни за прием Ви дават възможността да видите в детайли всяка от програмите и процедурите за прием. Всички бъдещи студенти трябва да изпратят, преди назначеният им ден, следния списък от документи на имейл: admissions@vum.bg:

  1. Кратък апликационен формуляр.
  2. Сканирано копие на международен паспорт.
  3. Доказателство за владеене на английски език, но не е задължително (TOEFL, IELTS, SAT или еквивалентен тест по английски) или резервирате дата за изпит на място.
  4. Сканирано копие на диплома за завършено средно образование & справка с оценки (моля, имайте предвид, че това е задължително за кандидат-студенти за бакалавърска и магистърска степен) и диплома за бакалавърска степен (за кандидатстващите за магистърска степен).

Забележка: кратък формуляр за кандидатстване ще Ви бъде изпратен автоматично от отдела за приеми на ВУМ; останалата част от документите трябва да бъдат изпратени по електронна поща на admissions@vum.bg

Всеки кандидат трябва да има 62% или повече от максималната възможна оценка по два общи (не включва местни езици и религиозни) предмета, за да бъде одобрен от Министерството на Образованието /Наредбата за допускане на чуждестранни студенти от Министерството на Образованието, 09.05.2000, изменена 2004/.

Забележка за кандидатите за магистърска степен: заедно с гореспоменатите необходими копия на документи, трябва да бъде предоставено сканирано копие на диплома за завършено висше образование (университетско) със справка с оценки.

Изисквания за владеене на английски език: Тъй като английският е езикът на обучение във ВУМ, всички кандидати трябва да имат ниво на разбиране, за да участват и да бъдат успешни в учебния процес. За да докажете нивото си на владеене на английски език, трябва да ни предоставите международно признат сертификат за английски език (TOEFL, SAT, IELTS, PTE, CAE и т.н.) или да се явите на изпит по английски език във ВУМ.

Приемното интервю е задължително.

Признаваме следните резултати:

  • TOEFL IBT с резултат от мин. 79 точки
  • SAT с над 1000 точки от две секции
  • IELTS 6.0 (или равностоен резултат от други международно признати тестови системи)

Международните студенти, чийто роден език е английски или чийто език на обучение в училище е бил английски (и са в състояние да предоставят доказателство за това), ще бъдат освободени от теста по английски език.

By Admin