vum-logo-header-BG
Cardiff students' field trip

Cardiff students' field trip Чуждестранните студенти пристигнаха със своите преподаватели от един от най-големите университети във Великобритания – Кардиф Метрополитън. Поканата дойде от Висше Училище по Мениджмънт, дългогодишен партньор на Кардиф. Студентите ще изследват туристическия потенциал в неразработена местност – Добруджа.

Студентите трябва да анализират съществуващия потенциал на региона като туристическа дестинация, да подготвят проект за развитие на региона и да дадат препоръки за конкретни действия.

По време на екскурзията студентите ще посетят ключови места в Добруджа, като Крушари, село Александрия, област Суха река, Дуранкулашкото езеро и много други. Студентите ще се срещнат с представители на местната власт, туристически предприемачи, местни жители и институции, за да представят своите наблюдения и да обсъдят темата.

Също така ще бъдат организирани и специални лекции по културен туризъм, брандинг и маркетинг на дестинации за участниците. Темите ще бъдат представени от водещи експерти в областта на туризма, включително консултанта Ивета Охрид-Олсон и предприемача Христо Янев.

Британските студенти ще участват активно във всички студентски инициативи на ВУМ. Използвайки резултатите от проучването си в Добруджа, студентите ще подготвят проекти, които ще бъдат оценени. Проектите ще бъдат изпратени на предприятия и различни институции в региона.

Екскурзията е част от учебната програма на студенти от Кардиф Метрополитън и е организирана от ВУМ. Двата университета предлагат съвместни програми в областта на туризма и международния бизнес. Завършилите ВУМ получават 2 дипломи – българска от ВУМ и британска от Кардиф Метрополитън.

By Admin