vum-logo-header-BG

Професиите, свързани с информационни технологии са високо търсени през последните години, както в България, така и по света и с право се наричат „професии на бъдещето“. Статистиките сочат, че студентите завършили подобни специалности намират добра професионална реализация веднага след получаването на дипломата, а някои дори още в  процеса на обучение. Това, както и фактът че стартовите заплати в сектора са доста по-високи от тези в други сфери, ги прави изключително атрактивни и перспективни за съвременните млади хора.

Ярък пример за „инкубатор“ на високо квалифицирани кадри в сферата на информационните технологии е Висше училище по мениджмънт – Варна, което предлага първата в България програма по софтуерен инженеринг, съобразена с международните стандарти на IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – най-голямата в света техническа професионална организация за развитие на технологиите.

Програмата “Софтуерни системи и технологии” акцентира върху програмните езици, операционните системи и усъвършенстваните структури от данни. Тя съчетава теоретично и практическо обучение чрез осигуряване на пълна индустриална симулация, което спомага за дипломирането на висококвалифицирани софтуерни инженери, притежаващи всички необходими знания и умения за успешна реализация. Ежегодно ВУМ синхронизира учебното съдържание на програмата с водещи университети като Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, Berkeley и индустриални лидери като Google, Microsoft, IBM, Oracle.

Друго предимство на програмата е, че обучението е изцяло на английски език, а при успешно завършване студентите получават две дипломи – българска от ВУМ и британска от стратегическия академичен партньор Cardiff Metropolitan University във Великобритания. Англоезичната подготовка подпомага изключително студентите при провеждане на задължителния практически стаж, който ВУМ им осигурява, благодарение на богатата и разнообразна мрежа от местни и международни партньори. По този начин те получават реална възможност да създадат  контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна реализация.

Не случайно мнозинството от обучаващите се в програмата започват работа по специалността още след първата година, а скоро след дипломирането си вече заемат стратегически или ръководни позиции. Примерите са много, но няма как да не споменем Николай Анастасов, който една година след дипломиране е Engineering Manager на Prime Holding и Йордан Иванов, заемащ позицията Development Manager в The Stars Group. Студентите ни Борислава Йорданова и Калоян Лъчезаров официално получиха дипломите си тази седмица, но отдавна работят съответно като .NET разработчик в Таксбек и старши разработчик за iGaming.com.

През следващите седмици ще Ви запознаем детайлно с някои от най-успешно реализиралите се възпитаници на програмата “Софтуерни системи и технологии”, които ще споделят защо са избрали тази професия, с какво обучението им във ВУМ е допринесло за тяхната професионална реализация, каква е ролята на теорията и практиката в обучението на софтуерни инженери и много други любопитни подробности.

By Admin