vum-logo-header-BG

Четвъртата среща на партньорските организации в проекта CULINART “Създаване на съвместна квалификация за професионално образование и обучение (ПОО) в кулинарните изкуства и пилотни пътеки за продължаващо обучение”  се състоя на 13 и 14 ноември 2019 година в Реджио Емилия, Италия. Домакин беше италианския партньор – ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI /IFOA/.

Първият панел от срещата беше предназначен за обзор върху управлението на проекта, проверка и оценка на постигнатите досега резултати, както и дискусия относно методите за разпространение на резултатите от проекта и отчитането на дейностите по оценка на качеството, които следват плана за осигуряване на качество и оценка. През втория панел от срещата, партньорите дискутираха възможните корекции в един от продуктите, а именно Подробния квалификационен профил за „Шеф-готвач“. Под формата на работни групи, те обсъдиха и бъдещата съвместна квалификация за професията „Шеф-готвач“, като коментираха програмата, стандартите и за оценка и други детайли от продукта. Друга важна тема по време на срещата бяха предстоящите пилотни обучения за тестване на ключови модули от квалификацията.

Работната среща приключи с планирането на следващите дейности по изпълнение на проекта и поставянето на цели и крайни срокове за следващите продукти.

Научете повече за проекта тук.

By Admin