vum-logo-header-BG

Новата и към момента единствена книга, разглеждаща всеобхватно роботизацията и автоматизацията в туризма, комбинирайки научните аспекти и практическата им приложимост   “Robots, artificial intelligence and service automation in travel, tourism and hospitality” (RAISA in TTH) излиза от печат днес.  Редактори са заместник ректора по научноизследователска дейност на Висше училище по мениджмънт проф. Станислав Иванов и доц. Крейг Уебстър от Катедрата по мениджмънт на Ball State University, САЩ.

Книгата се състои от 13 глави, написани от 31 изследователи от 16 институции и компании в 7 държави на 3 континента.

Използвайки комбинация от теоретични дискусии и реални казуси, RAISA in TTH анализира използването на роботиката, изкуствения интелект и автоматизацията на услугите в сферата на  туризма и хотелиерството. Първият раздел на книгата се фокусира върху теоретичните аспекти,  изследвайки теми като основи на икономическите процеси, отношение и поведение на клиента, използване на чатбот програми, качество на услугите и други.

Надграждайки теоретичната основа, вторият раздел се съсредоточава върху настоящото и бъдещото използване на роботиката, изкуствения интелект и автоматизацията на услугите в специфични подсектори на туристическата икономика – хотели, ресторанти, туристически агенции, музеи и събития.

Поради международният си характер и широкият изследователски спектър, както на авторите, така и на разглежданите теми, книгата е полезен референтен източник за учени, студенти и читатели, които се интересуват от роботиката, изкуствения интелект и технологиите за автоматизация. Наред с това, бизнес проучванията и казусите, разгледани в книгата, предлагат на практиците насоки за това как тези технологии могат и ще бъдат включени в организациите, особено в тези от туристическата индустрия.

Интересен факт и истинско доказателство, че RAISA in TTH е една от най-очакваните книги в сферата на туризма и гостоприемството за 2019 г. е, че две седмици преди издаването и вече се радва на цитируемост на публикациите.

Станислав Иванов е професор и заместник ректор по научноизследователска дейност във Висше училище по мениджмънт – Варна. Той е основател и главен редактор на European Journal of Tourism Research и служи в редакционните колегии на над 30 други списания. Наред с публикации в множество академични списания, като Tourism Management и Tourism Economics, той е и автор на Hotel Revenue Management: From Theory to Practice (2014).

Крейг Уебстър е доцент в Kатедрата по мениджмънт на Ball State University, САЩ. Изследователските му интереси включват политическа икономика на туризма, анализ на общественото мнение и правата на човека. Той е главен редактор на „Tourism Today“, публикува в множество международни рецензирани списания и е съредактор на „Future Tourism: Political, Social and Economic Challenges“ (2012).

By Admin