vum-logo-header-BG

От новата академична 2018/2019 година, Висше училище по мениджмънт (ВУМ) променя графиците за лекции на студенти избрали да учат във Варна в бакалавърските специалности Международен бизнес и мениджмънт (МБМ) и Хотелски мениджмънт (ХМ).

Според предвидените промени, новите графици за лекции във ВУМ, за специалностите МБМ и ХМ ще бъдат от понеделник до четвъртък (включително) от 9:00 до 14 часа.

Специалностите в Гастрономия и Кулинарни изкуства, Хотелиерство и кулинарни изкуства ще имат теоретични занятия от понеделник до сряда (включително) от 9:00 до 14 часа. Като практическите занятия ще бъдат определени в останалите дни от седмицата по предварително планиран график, който ще се предоставя на студентите.

Тази промяна настъпва след направено проучване сред студенти и работодатели. Според студентите,  натовареността в учебния процес е голяма, което ги затруднява да изпълняват задачите си свързани с работа и следване. От друга страна бе направено и допитване и до кандидат-студенти в горепосочените специалности, те заедно със настоящите студенти споделят масово мнението, че така направен график за лекции им дава възможност да работят почасово или на редовни смени в секторите туризъм, услуги, BPO центрове и други. Голям процент от тях работят в оутсорсинг компании, които спазват работно време на техни партньори от Австралия и Северна Америка. Друга причина да бъде така променен графикът е, че в работещите в областта на туризма имат най-голямо натоварване през дните петък, събота и неделя.

Формите адаптирани за работещи във ВУМ са създадени с цел предоставяне на възможност на студентите да бъдат наети на редовна или почасова работа. Именно затова, важно е да се знае, че след предоставяне на доказателство, че студентът е нает на пълен работен ден, той може да бъде записан като индивидуален такъв. Това ще го освободи от редовно посещение на занятията, но не и от редвоно явяване на изпити или предаване на курсови работи според указаните дати. Независимо от формата на обучение, студентите имат достъп до електронна система, в която може да се следят всички задължителни материали за четене, презентации, примерни тестове, задания и др. Не на последно място, осигурява се достъп и до електронни бази данни като EBSCO, Science direct, Scopus и др.

Важно е да се отбележи, че графикът за лекции в специалност Софтуерни системи и технологии, както и за магистърските програми на ВУМ не се променят.

ВАЖНО: Промените не засягат студенти втори, трети или четвърти курс!

By Admin