vum-logo-header-BG

Международна класация поставя на първо място в света варненско висше училище Висше училище по мениджмънт-Варна (ВУМ) е на 1-во място по мобилност на студенти пред френски, британски и немски университети Ежегодният рейтинг на U-Multirank е едно от най-престижните и качествени сравнения на качеството на обучение в близо 1600 университета от цял свят. Рейтингът започнал през 2014 с финансиране от Европейската комисия сравнява университетите по десетки различни показатели. Направена е класация на водещите 25 университета в света и по девет основни индикатора (https://www.umultirank.org/best-university-for-me/top-performing-universities/2018/) . При нея, Харвард е на първо място за индикатор научни изследвания, а друг американски университет (Рокфелер) е първи в света по присъдени патенти. По един от показателите (международна студентска мобилност), за поредна година първото място се заема от българското
Висше училище по мениджмънт (https://www.umultirank.org/best-university-for-
me/top-performing-universities/2018/student-mobility/).
Според създателите на рейтинга, за показател „Студентска мобилност“ най-голяма тежест указват възможностите за обучение на студентите в чужбина – мобилности (обмен), броят чуждестранни студенти от общото количество студенти във висшето училище.
ВУМ обучава студенти от над 50 националности и си партнира с над 150 университета в Европа, Азия, Африка, Северна Америка и Южна Америка. Сред тях са престижни висши училища в Япония, Китай, Корея, Шанхай, САЩ, Бразилия, Мексико. Студентите на ВУМ имат могат да изберат да завършат с българска и втора диплома за бакалавър или магистър от водещи институции във Великобритания, Швейцария, Холандия. От друга страна, задължителна част от обучението във ВУМ са стажовете. С помощта на кариерният център на висшето училище, студентите пътуват в страни като Португалия, Испания, Италия, Германия, Франция, Англия, Полша, САЩ и др.
В рейтинга U-Multirank 2018 г. са включени 12 български университета и ВУМ отново е първенец.

By Admin