vum-logo-header-BG
Колекция от списания

Възползвайте се от пробния достъп до пълната колекция от списания на Taylor and Francis!

  

26.05.2016 Студентите  на ВУМ имат възможност да се възползват от пробния достъп до пълната колекция от списания на Taylor and  Francis. Тя включва  около 2689 списания в 30 тематични колекции. Студентите могат да избират от „Наука и технологии“ (химия, инженерство, технологии, математика и статистика, физика и др.) и „Социални науки и хуманитарни науки“ (антропология и археология, образование, изкуства, психология, социология, политически науки, криминология и право, бизнес, мениджмънт,  икономика и др.).

Достъпът е валиден до 15 юни 2016 и би могъл да помогне на младежите в подготовката на техните проекти.

За достъп до колекцията, моля посетете: http://tandfonline.com

Достъпът е организиран по IP разпознаване, което гарантира незабавна възможност за споделяне, запазване и разпечатване на пълния текст на всеки материал, включен в колекцията.

By Admin