vum-logo-header-BG
competitiveness

Подобряват ли хотелските вериги конкурентоспособността на дадена дестинация?

 

19.05.2016 Проф. Станислав Иванов, заместник-ректор по научноизследователска дейност във ВУМ, и д-р Мая Иванова, асистент професор по Туризъм във висшето училище, представят интересни наблюдения. В обширна статия те разглеждат темата дали хотелските вериги в дадена дестинация подобряват конкурентоспособността й. В изследването са включени 116 страни.

Основният извод е, че когато повече хотели в дестинацията са присъединени към хотелски вериги, конкурентоспособността на дестинацията се подобрява. Емпиричните резултати показват, че факторите на макросредата (равнище на корупция, степен на отвореност на икономиката) са по-важни за конкурентоспособността на дестинацията, отколкото присъствието на хотелски вериги. От изследването става ясно, че бизнес средата има положително влияние върху конкурентоспособността.

Другите интересни резултати може да видите в статията. Може да я свалите безплатно от линка: http://authors.elsevier.com/a/1T2r97sySzfl5x

By Admin