Конференция „Обществени нагласи към миграцията и подходи за европейска толерантност и недискриминация“

Нашият партньор Международен институт по мениджмънт организира Конференция на тема „Обществени нагласи към миграцията и подходи за европейска толерантност и недискриминация“
Конференцията е част от планираните събития по проект „НОВИ ФОРМИ НА ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖДАНСТВО В ЕРА НА МИГРАЦИЯТА“, който има за цел да стимулира в гражданското общество, във взаимодействие с институциите участващи в процеса на интеграция, по-активна роля в насърчаването на активното гражданство на мигрантите.

По време на конференцията ще бъдат обсъдени какви са обществените възприятия към мигрантите в България и Македония. Ще се представят културните ценности и психологическите фактори, които формират възприятието на гражданското общество към други националности, както и ролята на младите хора, за изграждането на едно толерантно и недискриминиращо общество. Ще разберем каква е ролята на институциите при формирането на обществените нагласи към мигрантите и какво предлага България като дестинация за пребиваването им.

Събитието ще се проведе на 26.01.2018 г. във Висше училище по мениджмънт. Входът е безплатен.

Програма:

10:00 – 10:30 Регистрация

10:30 – 11:00 Феноменът „миграция“ и необходимостта от повишаване на активното гражданство и толерантността в обществото: Представяне на проект „Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията“ и на резултати от проучване за обществените възприятия към мигрантите в България

11:00 – 11:30 Обществени нагласи към мигрантите в условията на бежански поток – опитът на Македония

11:30 – 12:15 България като дестинация за пребиваване и местожителство на мигранти

12:15 – 13:15 Обяд

13:15 – 13:30 България и Европа през погледа на един чужденец

13:30 – 14:20 Културни ценности и психологически фактори, които формират възприятието на гражданското общество към други националности

14:20 – 15:00 Толерантност и недискриминация: участието на младите хора

15:00 – 15:20 Кафе-пауза

15:20 – 16:00 Ролята на институциите и обществото

16:00 – 17:00 Дискусия – въпроси, отзиви и предложения

Покана

Програма

Форма за регистрация