vum-logo-header-BG
Софтуер, роботи и изкуствен интелект в туристическия бизнес
Висше училище по мениджмънт (ВУМ) организира серия от лекции и демонстрации за настоящи и бъдещи професионалисти в туризма. Събитието ще се проведе на 31 януари (сряда) в сградата на ВУМ, улица Оборище 13А.
Събитието ще събере на едно място хотелиери, представители на браншовите организации, преподаватели ученици и студенти в областта на туризма. Хотелиерите ще имат  възможност да разберат повече за това, как с помощта на новите технологии и изкуствения интелект да оптимизират разходите си, да подобрят обслужването и да бъдат по-конкурентоспособни.

В рамките на събитието ще бъдат представени теми, свързани с иновациите за устойчивост в хотелиерството, ресторантьорството, кулинарните изкуства и сферата на услугите. Един от фокусите на форума ще бъде върху автоматизацията и роботизацията на услугите в туристическия сектор и представяне на автоматизирани услуги за бизнеса, с практическа демонстрация по темата. Ще бъде засегнат и въпроса за оптимизацията на разходите за персонал, с акцент върху използването на новите технологии в този процес. Специално внимание ще бъде отделено на образованието в сферата на туризма и как се създават иновативни мениджъри. Ще се обърне внимание и на Beacon технологиите в помощ на туристическите дестинации. Събитието ще завърши с кулинарна демонстрация, представена от Шеф Робин Вилареал и неговия екип от Института по кулинарни изкуства с акцент върху новите техники и технологии в готвенето.

Участието в събитието е безплатно като с цел оптимизиране на организацията, моля да попълните прикачената към настоящата покана форма – потвърждение за участие. Попълнените потвърждения за участие следва да изпратите по един от предпочитаните за вас начини: по e-mail или чрез потвърждение по телефон на посочените по-долу контакти за връзка с екипа на проекта най-късно до 29.01.2018 г.

Събитието се организира в рамките на проект: „Инициатива за образователен обмен по предприемачество за устойчиви туристически МСП в регион Балкани – Средиземно море“
(ХЕЛИКС). Проектът се реализира по договор No. BMP1/1.3/2616/2017 в приоритетна ос „Предприемачество и иновации“ с подкрепата на Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020.

За регистрация, моля кликнете на този линк.

Покана_Хеликс_31.01.2018

Програма_Хеликс_31.0.2018

By Admin