vum-logo-header-BG

Повече от 50 преподаватели и студенти от български и чужди университети участваха в научната конференция, организирана от Висше Училище по Мениджмънт в петък, 26-ти юни. Темата на конференцията беше “ Образованието – фактор за икономически растеж и развитие на човешкия капитал“. Изследванията, направени от участниците в конференцията, отразяват нови тенденции и методи в областта на образованието. Сред участниците в конференцията бяха преподаватели от университети в Стара Загора, София, Варна и Благоевград, и преподавателският състав на ВУМ.

ВУМ също приветства гостите – студенти и преподаватели от Wisconsin International University, Cherkassy State University, Lvov Polytechnic National University и много други, които представиха доклади по темите на образованието и свързаността му с икономиката. Конференцията позволи на ВУМ отново да представи новия си статут. ВУМ продължава да подкрепя изследователската дейност на своите студенти, лекции и партньорски университети.

By Admin