vum-logo-header-BG

Студентите могат да кандидатстват онлайн в периода между 22.10.2015 и 12.11.2015: http://eurostipendii.mon.bg/

Крайният срок за подаване на заявления за стипендии и специални стипендии на хартиен носител в академичните институции е 17.11.2015.

Само студенти на редовно обучение, които успешно са преминали всичките си изпити в съответствие с академичния си план до датата на кандидатстване, имат право да кандидатстват за стипендии. Средната оценка от предходните два семестъра не трябва да бъде по-ниска от Добър 4.

Студентите от 1-ви курс не могат да кандидатстват за стипендии и специални стипендии по време на първия семестър от обучението.

 

By Admin