vum-logo-header-BG
Иван Тодоров и собственик и на изба Todoroff, която спонсорира студентите на ВУМ по време на съвместното участие с община Пловдив на националнтите състезания по професии в областта на туризма. След като г-н Тодоров бе впечатлен от професионализма на студентите по време на събитията в Пловдив през месец април 2018, той посети Висше училище по мениджмънт, за да се запознае с учебния процес и възможностите за сътрудничество по повод популяризиране на България като образователна дестинация и отпускане стипендии за обучение за китайски студенти във ВУМ.
Стипендиите могат да бъдат и на Ваше име или на името на Вашата компания/организация.
Друг повод бях и организациите , които се занимават с изпращане на студенти от Китай в Европа.
Обсъдиха се възможностите за организирането на вечери за дегустации на вината Todoroff в базата за провеждане на практически занятия на ВУМ.

By Admin