vum-logo-header-BG

Висше училище по мениджмънт – Варна (ВУМ) организира Съвместно обучение по менторство и иновации за повишаване устойчивостта на предприятията в сектора на гостоприемството в периода 16-18.10.2018 г. в сградата на ВУМ на ул. „Оборище“ 13А и хотел „Аква“ – Варна.

Събитието цели да представи инструментариум за разработване на съвместни менторски програми, приложими в сектора на гостоприемството, които да допринесат за повишаване на устойчивостта на компаниите. Фокусът на обучението е върху иновациите за устойчиво развитие в хотелиерството, ресторантьорството, кулинарните изкуства и сферата на услугите в туризма.

Наред със споделянето на успешни примери за внедрени технологични и нетехнологични нововъведения, ще бъде представено и менторството като средство за развитие и подобряване на сектора. Програмата предвижда посещения на бизнеси с устойчиви практики в сферата на гостоприемството, организирани под формата на обучителни визити във водещи фирми от региона като: ферма за охлюви „ЕКО-ТЕЛУС“ и охлювен ресторант “ESCARGO”,  BlackSeaRama Golf & Villas – Балчик, Здравословен ресторант – Бистро “Angel’s” – Варна, ресторант “Бодега” – Варна, пивоварна Black Sheep – Варна и др.

За участие в събитието са поканени представители на малки и средни фирми от туристическия бранш от България, Албания, Гърция и Република Македония. Можете да заявите Вашия интерес за включване в обучението чрез изтегляне и попълване на прикачената форма-потвърждение за участие.

Събитието се провежда в рамките на проект „ХЕЛИКС:  Инициатива за образователен обмен по предприемачество за устойчиви туристически МСП в региона Балкани – Средиземно море“ (Договор № BMP1/1.3/2616/2017).

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

By Admin