fbpx

Рейтинги

Ориентирането към университет с доказани постижения в дадена научна област и радващ се на високо признание в съответния регион е от съществена важност при избора на учебно заведение. ВУМ е най-доброто висше училище в своята област в региона.

Международни рейтинги

Международни рейтинги

Международни рейтинги

Международни рейтинги

Международни рейтинги

Международни рейтинги

Международни рейтинги

Международни рейтинги

Международни рейтинги

* 1-во място според U-Multirank сред 500 университета в света, по група критерии: Завършващи студенти (степен бакалавър), завършващи студенти (степен магистър), качество на класовете и на преподаването, международна ориентация на бакалавърски програми, международна ориентация на магисътрски програми, възможности за обучение в чужбина, студентски стажове в региона.

**на 1-во място заедно с EDHEC Business School (Франция) сред близо 1500 университета в света според група критерии: Завършващи студенти (степен магистър), научни публикации (абсолютни числа), научни публикации (нормализиран размер), брой завършили студенти, фирми на дипломанти, чуждоезични бакалавърски програми, чуждоезични магистърски програми, студентска мобилност.

Български Рейтинги

"Рейтинг на българските висши училища" - Министерство на образованието и науката

Български Рейтинги

Български Рейтинги

ВУМ е официално акредитирано специализирано висше училище, с пореден номер 13, от Министерство на образованието и науката (МОН) в България, както и от Британската акредитационна комисия (BAC), създадена през 1984 г., член на Европейската асоциация за осигуряване на качество във висшето образование. Прочетете повече за акредитацията на Висше училище по мениджмънт като последвате този линк

Свидетелство за институционална акредитация
Сертификат за акредитация от Британската акредитационна комисия
× How can we help you? Available from 00:00 to 23:59