vum-logo-header-BG

Магистратура по бизнес администрация

✔️ Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е сред водещите образователни институции,  предлагащи MBA програма в България. Ние предлагаме една от малкото възможности за изучаване на  международен мениджмънт в реална международна среда. Образователната програма се преподава изцяло на английски език, а студентите получават две дипломи – българска от ВУМ и британска от нашия стратегически академичен партньор Cardiff Metropolitan University .

✔️ Дългогодишните усилия и активността на академичната общност на ВУМ неизменно водят до международно признание. През 2019 г. университетът за трета поредна година е класиран на първо място в света по критерий „Мобилност на студенти“ според рейтинговата система U-Multirank, а магистърската програма по бизнес администрация е на 5-то място в Централна и Източна Европа в класацията на Eduniversal Best Masters за същата година.

Всички модули се преподават изцяло на английски език. Сформират се малки групи с цел насърчаване на междукултурния диалог и интерперсоналните контакти. Като водещо бизнес училище в Източна Европа, ВУМ има изключителната привилегия да предлага през целия период на обучение програми, водещи до получаване на британска диплома от Cardiff Metropolitan University. При това без обичайното изискване студентите да прекарат семестър или академична година в Обединеното кралство. Студентите на ВУМ следват синхронизирана учебна програма с колегите си в Cardiff Metropolitan University и трябва да отговарят на същите високи стандарти както в процеса на обучение, така и при полагане на изпити.

Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми ТУК.

Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование. Владеенето на английски език е препоръчително, но не задължително. 
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

За да кандидатствате, попълнете този формуляр  и го изпратете на admissions@vum.bg

✔️ Завършването на МВА програма дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности за такива професионалисти. Завършвайки MBA програмата във Висше училище по мениджмънт, вие не само сте практически подготвени за успешна професионална реализация в сферите на маркетинга и рекламата, финанси, счетоводство, човешки ресурси, а може да използвате натрупания опит и знания като отправна точка за заемане на по-високи управленски позиции във вашата област на професионално развитие. MBA дипломата отваря възможности за достигане до ръководни постове във всички сфери на бизнеса, като най-широка реализация завършилите MBA студенти намират в областите връзки с обществеността, реклама, продажби, маркетинг и събитиен мениджмънт.

✔️ ВУМ подготвя своите магистри за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.

Учебна програма

Задължителни модули
 • • Управление на човешки ресурси в мултикултурна среда (10 ECTS)
  • Управленско счетоводство (10 ECTS)
  • Маркетинг на глобалния пазар (10 ECTS)
  • Управление на операциите (10 ECTS)
  • Стратегически мениджмънт (10 ECTS)
  • Финансов мениджмънт (10 ECTS)
  • Потребителско поведение и маркетинг на отношенията (10 ECTS)
  • Защита на Дипломна работа (15 ECTS)
  • Етични норми и проблеми в изследванията (5 ECTS)

  Брой кредити 90 ETCS

Избираеми модули
Факултативни модули

Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.

• Агротуризъм (5 ECTS)
• Въведение в агробизнеса (5 ECTS)
• Електронен бизнес в аграрния сектор (5 ECTS)
• Растениевъдство (5 ECTS)
• Управленско консултиране в агробизнеса (5 ECTS)
• Компютърни мрежи (5 ECTS)
• Бизнес приложения (5 ECTS)
• Въведение в мултимедийните приложения и интернет (5 ECTS)
• Робономика (5 ECTS)
• Следващ чужд език (5 ECTS)
• Подводно културно наследство (5 ECTS)
• Eтнология (5 ECTS)
• Фолклористика (5 ECTS)
• Морска биология (5 ECTS)

* Факултативните учебни модули се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.

Специализация

МВА програмата дава възможност за специализация в определена област. За да завършат МВА със специализация, студентите трябва да преминат успешно през два специализирани модула в избрания сектор и да защитят дипломната си работа с тема в същата област. За стартирането на определена специализация е необходимо да се формира група от минимум 10 човека.

Области за специализация:
• MBA Project Management
• MBA Product Development Management
• MBA Health Sector Management
• MBA Marketing
• MBA International Finance
• MBA Human Resources