vum-logo-header-BG

Магистратура по международен туризъм

✔️ Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е сред водещите образователни институции, с повече от 20-годишна традиция да обучава и развива лидери в сферата на туризма и хотелиерството. Ние предлагаме една от малкото възможности за изучаване на международен туризъм в реална международна среда. Образователната програма се преподава изцяло на английски език, а студентите получават две дипломи – българска от ВУМ и британска от нашия стратегически академичен партньор Cardiff Metropolitan University .

✔️ Дългогодишните усилия и активността на академичната общност на ВУМ неизменно водят до международно признание. През 2019 г. университетът за трета поредна година е класиран на първо място в света по критерий „Мобилност на студенти“ според рейтинговата система U-Multirank, а магистърската програма по международен туризъм е на 15-то място в света в класацията на Eduniversal Best Masters за същата година.

Всички модули се преподават изцяло на английски език. Сформират се малки групи с цел насърчаване на междукултурния диалог и интерперсоналните контакти. Като водещо бизнес училище в Източна Европа, ВУМ има изключителната привилегия да предлага през целия период на обучение програми, водещи до получаване на британска диплома от Cardiff Metropolitan University. При това без обичайното изискване студентите да прекарат семестър или академична година в Обединеното кралство. Студентите на ВУМ следват синхронизирана учебна програма с колегите си в Cardiff Metropolitan University и трябва да отговарят на същите високи стандарти както в процеса на обучение, така и при полагане на изпити.

Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми ТУК.

Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование. Владеенето на английски език е препоръчително, но не задължително. 
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

За да кандидатствате, попълнете този формуляр  и го изпратете на admissions@vum.bg

✔️ Завършването на магистърска програма по международен туризъм във Висше училище по мениджмънт дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности за такива професионалисти. Нашите възпитаници се реализират като мениджъри и предприемачи във всички области на хотелиерството и туризма по целия свят. След успешното завършване на магистърската степен, те продължават своето професионално и кариерно развитие в туристически дружества и организации, транспортни компании и агенции, хотели и хотелски вериги, туристически агенции, държавни и международни структури и организации, свързани с туристическия мениджмънт както в България, така и в чужбина.

✔️ ВУМ подготвя своите магистри за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.

Учебна програма

Задължителни модули
 • Мениджмънт на туризма в мултикултурна среда (10 ECTS)
 • Индустрия на гостоприемството в глобален контекст (10 ECTS)
 • Методика на научните изследвания в туризма (10 ECTS)
 • Управление на проекти в международния туризъм (10 ECTS)
 • Приложен проект по международен туризъм (10 ECTS)
 • Маркетинг и управление на туристическата дестинация (10 ECTS)
 • Етични норми и проблеми в изследванията (5 ECTS)
 • Защита на Дипломна работа (15 ECTS)
 • Академичен английски език (10 ECTS)

Брой кредити – 90 ECTS

Избираеми модули
 • Потребителско поведение в мултикултурна среда в туризма (10 ECTS)
 • Управление на приходите в хотелиерството и туризма (10 ECTS)
 • Дигитален маркетинг в туризма (10 ECTS)
 • Финансов мениджмънт в туризма (10 ECTS)
 • Сегментиране на пазара и позициониране в туризма (10 ECTS)
 • Мениджмънт на иновациите в туризма (10 ECTS)
 • Лидерство и управление на промяната в туризма (10 ECTS)
 • Управленско счетоводство (10 ECTS)
 • Управление на операциите (10 ECTS)

Брой кредити – 120 ECTS

*Избираемите учебни дисциплини се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.

Факултативни модули

Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.

• Агротуризъм (5 ECTS)
• Въведение в агробизнеса (5 ECTS)
• Електронен бизнес в аграрния сектор (5 ECTS)
• Растениевъдство (5 ECTS)
• Управленско консултиране в агробизнеса (5 ECTS)
• Компютърни мрежи (5 ECTS)
• Бизнес приложения (5 ECTS)
• Въведение в мултимедийните приложения и интернет (5 ECTS)
• Робономика (5 ECTS)
• Следващ чужд език (5 ECTS)
• Подводно културно наследство (5 ECTS)
• Eтнология (5 ECTS)
• Фолклористика (5 ECTS)
• Морска биология (5 ECTS)

* Факултативните учебни модули се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.