vum-logo-header-BG

Хотелиерство и кулинарни изкуства

✔️ Кулинарните програми на Висше училище по мениджмънт са единствените в Източна Европа, които позволяват придобиване на висше образование в областта на кулинарните изкуства и гостоприемството.

✔️ Бакалавърската програма „Хотелиерство и кулинарни изкуства“ се преподава изцяло на английски език, а студентите получават две дипломи – българска от ВУМ и британска от нашия стратегически академичен партньор Cardiff Metropolitan University, UK.

✔️ Студентите придобиват важни теоретични знания в областите икономика, финанси, счетоводство, ценообразуване, маркетинг, бизнес комуникации, управление на човешките ресурси, като изучават и специализирани модули като технология на кулинарните изкуства, иновации и креативност в хотелиерството и кулинарното изкуство, управление на международното ресторантьорство, управление на специални събития и други. Практическото им обучение се осъществява в професионалната среда на Институт по кулинарни изкуства (Culinary Arts Institute) към ВУМ под ръководството на международен екип от шеф-инструктори с богат практически опит във висококатергорийни ресторанти в Европа, Азия, Северна и Латинска Америка.

✔️ В рамките на обучението си студентите провеждат задължителни практически стажове с обща продължителност до 12 месеца. Благодарение на богатата и разнообразна мрежа от активни международни партньори на ВУМ, нашите възпитаници получават възможността да работят с едни от най-добрите шеф-готвачи в света, да придобият ценен опит във висококатегорийни ресторанти, както и да работят в такива, отличени със звезди „Мишлен“. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна реализация.

Всички модули се преподават изцяло на английски език. Сформират се малки групи с цел насърчаване на междукултурния диалог и личните контакти. Като водещо бизнес училище в Източна Европа, ВУМ има изключителната привилегия да предлага програми, водещи до получаване на британска диплома от Cardiff Metropolitan University. При това без обичайното изискване студентите да прекарат семестър или академична година в Обединеното кралство.

Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми ТУК.

Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование. Владеенето на английски език е препоръчително, но не задължително. 
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

За да кандидатствате, попълнете този формуляр  и го изпратете на admissions@vum.bg

✔️ Завършването на бакалавърската програма по хотелиерство и кулинарни изкуства дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности, както в България, така и в чужбина.

✔️ Важно предимство на обучението в Института по кулинарни изкуства към ВУМ е възможността нашите студенти да бъдат част от екипа на някои от най-добрите ресторанти в света. Ние вярваме, че практиката при едни от световноизвестните и признати шеф-готвачи в ресторанти, отличени с „Мишлен“ звезди, е най-добрият начин не само за професионално израстване, но и за създаване на полезни бизнес контакти.

✔️ Нашите възпитаници се реализират във всички области на хотелиерството и ресторантьорството. След успешното завършване на програмата, те продължават своето професионално и кариерно развитие като главни готвачи, помощник готвачи, шеф сладкари, мениджъри на ресторанти и хотели, бизнес консултанти и предприемачи в сферата на хотелиерството и кулинарните изкуства и много други.

✔️ ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.

Истории на ВУМ Алумни

Учебна програма

Програмата е направена в редовна форма на обучение. Часовете се провеждат от понеделник до събота, комбинирайки лекции и интензивна практическа подготовка в модерно оборудваните кухни на Институт по кулинарни изкуства към ВУМ по предварително утвърден график.

Задължителни модули

Студентите получават 70 кредита от задължителни модули
• Икономика (10 ECTS)
• Технология на кулинарните изкуства (10 ECTS)
• Хигиена и безопасност на работното място (5 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Хранителни продукти (5 ECTS)
• Лабораторни упражнения 1: Основни кулинарни умения (5 ECTS)
• Информационни технoлогии (5 ECTS)
• Маркетинг и бизнес среда (10 ECTS)
• Втори чужд език (5 ECTS)
• Летен стаж I (10 ECTS)

Студентите получават 60 кредита от задължителни модули и 10 кредита от избираеми

• Бизнес комуникации (5 ECTS)
• Мениджмънт (5 ECTS)
• Счетоводство (5 ECTS)
• Ценообразуване (5 ECTS)
• Лабораторни упражнения 2: Организация и управление на събития (5 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Финанси (5 ECTS)
• Управление на операциите в ресторанта (5 ECTS)
• Изследователски методи и статистика (5 ECTS)
• Втори чужд език (5 ECTS)

•Летен стаж II (10 ECTS)
• Летен стаж II (10 ECTS)

Студентите получават 50 кредита от задължителни модули и 10 кредита от избираеми
• Стратегически мениджмънт в хотелиерството (10 ECTS)
• Управление на международното ресторантьорство (10 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Управление на специални събития в хотела (10 ECTS)
• Втори чужд език (5 ECTS)
• Дипломна работа (10 ECTS)
• Дипломантски семинар

Избираеми модули

По един избираем модул* от всяка група
Група 1:
• F & B софтуер (модул: Управление на запасите) (5 ECTS)
• F & B софтуер (модул: Продажби) (5 ECTS)
Група 2:
• Въведение в техниките и тенденциите в молекулярната кухня (5 ECTS)
• Технология на приготвянето на чай и кафе (5 ECTS)

(1 от 5)
• Управление на хотелски вериги (5 ECTS)
• Еко и селски туризъм (5 ECTS)
• Спа и уелнес туризъм (5 ECTS)
• Агротуризъм (5 ECTS)
• Културен туризъм (5 ECTS)

По един избираем модул* от всяка група
Група 1:
• Брандинг в хотелиерството и кулинарните изкуства (5 ECTS)
• Електронна търговия в туризма и кулинарните изкуства (5 ECTS)
Група 2:
• Кариерно развитие (5 ECTS)
• Корпоративни финанси в хотелиерството (5 ECTS)

*Избираемите учебни модули се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти

Факултативни модули

Факултативните модули* дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Изучаването на факултативни модули не е задължително, а по желание на студентите.

 • Агротуризъм (5 ECTS)
 • Въведение в агробизнеса (5 ECTS)
 • Електронен бизнес в аграрния сектор (5 ECTS)
 • Растениевъдство (5 ECTS)
 • Управленско консултиране в агробизнеса (5 ECTS)
 • Компютърни мрежи (5 ECTS)
 • Бизнес приложения (5 ECTS)
 • Въведение в мултимедийните приложения и интернет (5 ECTS)
 • Робономика (5 ECTS)
 • Следващ чужд език (5 ECTS)
 • Подводно културно наследство (5 ECTS)
 • Eтнология (5 ECTS)
 • Фолклористика (5 ECTS)
 • Морска биология (5 ECTS)

* Факултативните учебни модули се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.