fbpx

Висше училище по мениджмънт (ВУМ) – Варна обучава лидери от 1996 г.

Всичко започва през 1992 г. като новаторски проект, подкрепян от холандското правителство.

✔️ Висшето училище води началото си от 1992 г. – началото на демократичните промени в България, когато е регистриран Българо-холандски институт по мениджмънт. Ние сме първото частно висше училище в България, където се преподава изцяло на английски език и се завършва с двойни дипломи. При това, и първото висше училище в България, прилагащо новаторски методи на преподаване като проблемно-базирано обучение (PBL – Problem-Based Learning); обучение, базирано на конкретни случаи (CBL – Case-Based Learning) и интерактивно обучение.

✔️ Четири години по-късно получаваме първата акредитация като висше училище с названието Международен колеж – Албена. Скоро след това се подписват договори за двойни дипломи с други образователни институции CHN Stenden University, Холандия, и University College Birmingham, Великобритания. Международен колеж – Албена приема името Висше училище Международен колеж.

✔️ През 2004 г. Висшето училище се мести от Албена в Добрич, където продължава успешно да се разраства. ВУМ (тогава ВУМК) е първото висше училище в България, което получава акредитация от Британската акредитационна комисия. Не след дълго то подписва стратегически договор за сътрудничество с Cardiff Metropolitan University, Великобритания. Друго доказателство за постоянния стремеж на ВУМ към успех е фактът, че от студентите вече не се изисква да се обучават във Великобритания в продължение на една година, а могат да изкарат целия курс на обучение в България, без това да ги лишава от възможността да получат диплома от Cardiff Met.

ВУМ знае как да превърне успеха в навик и ще ви научи как да го постигнете.

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×