vum-logo-header-BG

История

ВУМ (Висше училище по мениджмънт) развива лидери от 1996 г. насам. Това е новаторски проект, започнал през 1992 г., подкрепен от холандското правителство.

Създаването на ВУМ датира от 1992 г. – „възхода на демокрацията“, когато ВУМ е основан като Българо-холандски институт по мениджмънт. ВУМ е първото частно висше училище, което преподава предметите си изцяло на английски език и предлага съвместни дипломи. Той е и първото висше училище в България, което прилага уникални методи на преподаване като PBL (проблемно-базирано обучение), CBL (казусно обучение) и интерактивно обучение.

Четири години по-късно ВУМ получава първата си акредитация като висше училище и приема името Международен колеж – Албена. Скоро след това ВУМ подписва споразумения за съвместни дипломи с някои други образователни институции, като например CHN Stenden University, Нидерландия, University College Birmingham, Великобритания. Международен колеж – Албена приема името Международен университетски колеж.

През 2004 г. университетът се премества от Албена в Добрич, където продължава да се развива и да постига успехи. ВУМ (тогава МВБУ) е първото висше училище в България, което получава акредитация от Британския акредитационен съвет. Скоро след това университетът подписва споразумение за стратегическо партньорство с Cardiff Metropolitan University, Великобритания. Друго доказателство за постоянния стремеж на ВУМ към успех е фактът, че студентите на ВУМ вече не са задължени да прекарват една година в Обединеното кралство, а могат да завършат пълния курс на обучението си във ВУМ и въпреки това да получат диплома от Cardiff Met