vum-logo-header-BG

Гастрономия и кулинарни изкуства

Кулинарните програми на Висше училище по мениджмънт са единствените в Източна Европа, които позволяват придобиване на висше образование в областта на кулинарните изкуства и гостоприемството

✔️ Програмата „Гастрономия и кулинарни изкуства“ се преподава изцяло на английски език, а студентите получават две дипломи – българска от ВУМ и британска от нашия стратегически академичен партньор Cardiff Metropolitan University, UK. Отличава се с иновативност, засилено практическо обучение, изследователски елементи и новаторски подход към кулинарията.

✔️ Студентите придобиват важни теоретични знания в областите счетоводство, ценообразуване, маркетинг, бизнес комуникации, управление на човешките ресурси, като изучават и специализирани модули като технология на кулинарните изкуства, иновации и креативност в гастрономията и кулинарното изкуство, управление на международното ресторантьорство, управление на специални събития и други. Практическото им обучение се осъществява в професионалната среда на Институт по кулинарни изкуства (Culinary Arts Institute) към ВУМ под ръководството на международен екип от шеф-инструктори с богат практически опит във висококатергорийни ресторанти в Европа, Азия, Северна и Латинска Америка.

✔️ В рамките на обучението си студентите провеждат задължителни практически стажове с обща продължителност до 12 месеца. Благодарение на богатата и разнообразна мрежа от активни международни партньори на ВУМ, нашите възпитаници получават възможността да работят с едни от най-добрите шеф-готвачи в света, да придобият ценен опит във висококатегорийни ресторанти, както и да работят в такива, отличени със звезди „Мишлен“. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна реализация.

Всички модули се преподават изцяло на английски език. Сформират се малки групи с цел насърчаване на междукултурния диалог и личните контакти. Като водещо бизнес училище в Източна Европа, ВУМ има изключителната привилегия да предлага през целия период на обучение програми, водещи до получаване на британска диплома от Cardiff Metropolitan University. При това без обичайното изискване студентите да прекарат семестър или академична година в Обединеното кралство.

Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми ТУК.

Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование. Владеенето на английски език е препоръчително, но не задължително. 
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

За да кандидатствате, попълнете този формуляр  и го изпратете на admissions@vum.bg

✔️ Завършването на бакалавърската програма по гастрономия и кулинарни изкуства дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности, както в България, така и в чужбина.

✔️ Важно предимство на обучението в Института по кулинарни изкуства към ВУМ е възможността нашите студенти да бъдат част от екипа на някои от най-добрите ресторанти в света. Ние вярваме, че практиката при едни от световноизвестните и признати шеф-готвачи в изискани ресторанти и ресторанти, отличени с „Мишлен“ звезди, е най-добрият начин не само за професионално израстване, но и за създаване на полезни бизнес контакти.

✔️ Нашите възпитаници се реализират във всички области на хотелиерството и ресторантьорството. След успешното завършване на програмата, те продължават своето професионално и кариерно развитие като главни готвачи, помощник главни готвачи, шеф де парти, шеф сладкари, мениджъри на ресторанти, сомелиери, бизнес консултанти и предприемачи в сферата на ресторантьорството и кулинарните изкуства и много други.

✔️ ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.

Истории на ВУМ Алумни

Учебна програма

Задължителни модули

Студентите получават 70 кредита от задължителни модули
• Технология на кулинарните изкуства (10 ECTS)
• Хигиена и безопасност на работното място (5 ECTS)
• Счетоводство (5 ECTS)
• Мениджмънт (5 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Хранителни продукти (5 ECTS)
• Лабораторни упражнения 1: Основни кулинарни умения (5 ECTS)
• Информационни технологии (5 ECTS)
• Маркетинг и бизнес среда (10 ECTS)
• Втори чужд език (5 ECTS)
• Летен стаж I/ Практическо обучение в кулинарията 1 (10 ECTS)

Студентите получават 60 кредита от задължителни модули и 10 кредита от избираеми

• Управление на човешките ресурси (5 ECTS)
• Въведение в гостоприемството и туризма (10 ECTS)
• Ценообразуване (5 ECTS)
• Лабораторни упражнения 2: Организация и управление на събития (5 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Предприемачество и управление на проекти (5 ECTS)
• Управление на операциите в ресторанта (5 ECTS)
• Изследователски методи и статистика (5 ECTS)
• Втори чужд език (5 ECTS)
• Летен стаж II/Практическо обучение в кулинарията 2 (10 ECTS)

Студентите получават 50 кредита от задължителни модули и 10 кредита от избираеми

• Иновации и креативност в гастрономията и кулинарното изкуство (10 ECTS)
• Стратегически мениджмънт (10 ECTS)
• Управление на международното ресторантьорство (10 ECTS)
• Управление на специални събития (10 ECTS)
• Дипломна работа (10 ECTS)
• Дипломантски семинар

Избираеми модули

Група 1:
• F & B софтуер (модул: Управление на запасите) (5 ECTS)
• F & B софтуер (модул: Продажби) (5 ECTS)

Група 2:
• Въведение в техниките и тенденциите в молекулярната кухня (5 ECTS)
• Технология на приготвянето на чай и кафе (5 ECTS)

Специализиращ модул (2 от 6):
• Съвременни проблеми в ресторантьорството (5 ECTS)
• Кариерно развитие (5 ECTS)
• Посредници в туризма (5 ECTS)
• Финанси (5 ECTS)
• Брандинг в ресторантьорството (5 ECTS)
• Електронна търговия в ресторантьорството (5 ECTS)

Чуждоезиков модул:
• Английски език (5 ECTS)
• Втори чужд език (5 ECTS)

*Избираемите учебни модули се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти

Факултативни модули

Факултативните модули* дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Изучаването на факултативни модули не е задължително, а по желание на студентите.

 • Агротуризъм (5 ECTS)
 • Въведение в агробизнеса (5 ECTS)
 • Електронен бизнес в аграрния сектор (5 ECTS)
 • Растениевъдство (5 ECTS)
 • Управленско консултиране в агробизнеса (5 ECTS)
 • Компютърни мрежи (5 ECTS)
 • Бизнес приложения (5 ECTS)
 • Въведение в мултимедийните приложения и интернет (5 ECTS)
 • Робономика (5 ECTS)
 • Следващ чужд език (5 ECTS)
 • Подводно културно наследство (5 ECTS)
 • Eтнология (5 ECTS)
 • Фолклористика (5 ECTS)
 • Морска биология (5 ECTS)

* Факултативните учебни модули се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.